De ondertekening is een unieke stap. Zo legt Woonbron zich vast op een energiebesparings-doelstelling van 3% voor het totale energieverbruik voor het wonen. Voor het woninggebonden energieverbruik, waarop de wooncorporatie rechtstreeks invloed heeft, betekent dat een besparingsdoelstelling van 4,7 %. Daarmee is de ambitie van Woonbron meer dan twee keer zo hoog als de energiebesparingsdoelstellingen die het Rijk heeft geformuleerd voor de woningcorporaties. De ambitie is zelfs 3,5 keer hoger dan de toezegging over energiebesparing die Brancheorganisatie Aedes heeft gedaan in haar ‘Bod aan de samenleving’. Bijzonder is eveneens de garantie van de wooncorporatie dat bij de energiebesparingsmaatregelen die zij uitvoert, de woonlasten van de huurders gemiddeld omlaag gaan.

Concrete afspraken
De overeenkomst bevat een groot aantal concrete afspraken. Woonbron wil een flinke CO2-reductie realiseren, oplopend tot 50% in 2025. Ook wil de wooncorporatie de energielabels verbeteren, zoals die nu aan de woningen zijn toegekend. Woningen met een ‘slecht’ energielabel worden als eerste aangepakt. Naast energiebesparing zijn concrete afspraken vastgelegd op de thema’s duurzaam materiaalgebruik, duurzaam renoveren en slopen en het verbeteren van het binnenklimaat in een woning. Ook de betrokkenheid van bewoners wordt vastgelegd. Zo geeft Woonbron de huurders het recht van initiatief, waarmee ze zelf voorstellen kunnen doen om energiemaatregelen te treffen. Huurverhogingen zullen niet hoger zijn dan 75% van de gemiddelde besparing op de energierekening van bewoners.

Duurzaam wonen
In de overeenkomst maken de drie partijen afspraken over de manier waarop Woonbron haar duurzaamheidsbeleid verder vorm geeft. Stichting Natuur en Milieu en de Woonbond brengen hun kennis, ervaring en relevante netwerken in. De organisaties hebben alle drie duurzaamheid geformuleerd als speerpunt in hun beleid. Met de samenwerking willen ze hiervoor meer draagvlak creëren bij bewoners. De afspraken zijn daarom ook in overleg met de bewonersorganisaties opgesteld.

Samenwerking
De drie partijen zijn op meerdere vlakken bezig met het bevorderen van duurzaamheid in de woningsector. Zo ontwikkelde Natuur en Milieu samen met Woonbron en vier andere corporaties de Duurzaamheidsbarometer en opende de organisatie in samenwerking met de Woonbond een Meldpunt Energieverspilling voor huurders. Ook is een samenwerking met BAM Woningbouw gestart om te komen tot een beter aanbod van energiezuinige woningen.