Vandaag is voor het vijfde opeenvolgende jaar de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) gepubliceerd. Alliander zet opnieuw de toon als het gaat om ondernemen met oog voor haar maatschappelijke impact. De netwerkbeheerder is voor het tweede jaar op rij de nummer één.

De Management Scope Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Het is een thema dat steeds nadrukkelijker op de agenda van de raden van bestuur van grote bedrijven staat.

Het jaarlijkse onderzoek en de ontwikkeling van de index staat onder leiding van Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE) en hoogleraar accounting & sustainability. Maas: “De Corporate Impact Index is de enige onafhankelijke index in Nederland die impact leiderschap beoordeelt. Het is een unieke kans om de koplopers in maatschappelijke waarde in de schijnwerpers te zetten en de volgers en achterblijvers te motiveren om ook hun rol als grote organisatie in onze maatschappij te pakken.”

De honderd grootste organisaties in Nederland worden in de index beoordeeld op vijf pijlers. De top-20 wordt in Management Scope gepubliceerd en toont zich een diverse groep van organisaties met een voortrekkersrol in Nederland.

De koplopers onderscheiden zich door de brede strategische aanpak en richten zich structureel op meer dan alleen het laaghangend fruit. Bovendien zijn ze transparant over de zaken die nog beter kunnen. Dat maakt ze een inspirerend voorbeeld, want nog steeds laten 20 van de 100 grootste Nederlandse bedrijven hun klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in het ongewisse over hun duurzame inspanningen en rapporteren daar in het geheel niet over. Hoe lang wordt dat nog door de maatschappij geaccepteerd?

Voor winnaar Alliander is de aandacht voor maatschappelijke impact nauw verbonden met de opdracht van de organisatie. De netbeheerder moet het energienetwerk klaarmaken voor de energietransitie. Dit vraagt om uitbreiding en verzwaring van het netwerk met alle maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen. Bij alle afwegingen kijkt de organisatie naar de maatschappelijke impact van haar beslissingen.

De netwerkbeheerder valt op in de index door de goede prestaties binnen alle pijlers van de index, met in het bijzonder goed werkgeverschap en financiële gezondheid. Op het gebied van beloning scoort de netbeheerder bovengemiddeld veel punten. Net als voor andere werkgevers die schaars technisch personeel zoeken, is een goede notering op werkgeverschap zeker een pré. Jacqueline Scheidsbach, directeur Impact Centre Erasmus: “Extra aandacht voor stakeholderinclusie kan Alliander mogelijk extra maatschappelijke winst leveren in de puntentelling binnen de Management Scope Impact Index voor volgend jaar.”

De top-3 wordt compleet gemaakt door respectievelijk lifescience-bedrijf DSM en verzekeraar ASR. De Corporate Impact Index toont aan dat uiteenlopende organisaties een grote maatschappelijke impact hebben in Nederland, zowel beursgenoteerde bedrijven als door de overheid gereguleerde organisaties.

Over de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII)

Met de MSCII beogen de initiatiefnemers enerzijds een steun in de rug te geven aan bestuurders en commissarissen die hun nek uitsteken en maatschappelijke verantwoordelijkheid koppelen aan de bedrijfsstrategie. Anderzijds houden zij een spiegel voor aan wie nog veel te winnen heeft. Hiermee willen de initiatiefnemers de dialoog in de goede richting sturen, van financiële output naar maatschappelijke impact.

Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd grootste organisaties in Nederland. De Management Scope Corporate Impact Index geeft met een totaalscore de positieve impact weer, die bedrijven maken op de samenleving. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. Aan deze vijf aspecten liggen ruim 20 meetbare criteria ten grondslag. De studie wordt jaarlijks herhaald.

Voor de volledige lijst en verantwoording van de rekenmethode, zie https://managementscope.nl/top/impact-award-2021.

De top 10