Uit handen van Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen en oud-minister van VROM, ontving Albert Heijn een GTL-award voor haar aanpak van geluidsoverlast en emissies bij supermarkt-bevoorrading. De uitreiking vond plaats op de 23e editie van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op 5 en 6 november in Hoevelaken.

De GTL-award wordt uitgereikt aan bedrijven en instellingen die een integrale milieuaanpak centraal stellen. Verschillende innovaties die een gecombineerde oplossing bieden voor geluid, luchtkwaliteit, CO2- reductie, energie en verkeersveiligheid komen in aanmerking voor deze prijs. De prijzen gingen dit jaar naar Albert Heijn, Goodyear, de Provincie Utrecht en adviesbureau Arcadis.

Albert Heijn

Omwille van de geluidsoverlast startte Albert Heijn in 2007 met de aanschaf van geluidsarme PIEK-opleggers. In 2010 werd aandrijfgeluid aangepakt door over te schakelen op geluidsarme LNG-voertuigen. Met LNG-voertuigen bereidt Albert Heijn de volgende stap voor, namelijk rijden op Bio-LNG, gemaakt van eigen restafval. Afgelopen jaar volgde een project in Amsterdam met de eerste vol elektrische vrachtwagens waarmee Albert Heijn laat zien hoe naast de complexe logistieke uitdaging ook duurzaamheid onderdeel moet zijn van de oplossing.

Albert Heijn laat zien dat alle benodigde oplossingen worden opgepakt, getest en bij succes geïmplementeerd, en dat er niet één enkele oplossing bestaat voor stedelijke distributie. De Award in de categorie ‘bedrijven’ gaat dit jaar daarom naar Albert Heijn.

Goodyear

De rol van banden in duurzaamheidsland is vaak een onderschat onderwerp. Met het systeem van Goodyear is het voor bedrijven veel makkelijker om banden-data te volgen. De besparing per auto mag dan beperkt zijn, de totale impact voor Nederland is groot. De Award voor product innovatie gaat daarom dit jaar naar GoodYear met het DriveOverReader.

Arcadis

Windturbines vervullen een belangrijke rol in de verduurzaming van de energievoorziening. Bouwen van windmolens op zee is een oplossing, maar ook op land moeten er nog veel worden gerealiseerd. Het is begrijpelijk dat bewoners zich zorgen maken over de impact hiervan. De APP van Arcadis zal naar verwachting leiden tot voor omwonenden toegankelijker en daardoor betere besluitvorming over windmolens.

Provincie Utrecht

De Award voor overheden gaat naar de Provincie Utrecht. De co-creatie aanpak sluit goed aan bij de visie in de omgevingswet. Door alle partijen goed te betrekken kan het beste worden gekomen tot een afgewogen pakket van maatregelen. We zien nu bijvoorbeeld – in het kader van stikstofcrisis – hoe belangrijk maatschappelijk draagvlak is.

Foto vlnr: Dennis Arlar (Albert Heijn), Peter Leegstraten (Albert Heijn), Jacqueline Cramer en Anique Merckel (Albert Heijn)