Greenpeace praat mee in de Sociaal Economische Raad (SER) over een energieakkoord om de kabinetsdoelstelling van schone energie van 16 procent in 2020 te halen. Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven als AkzoNobel en Philips zich juist nu uitspreken voor schone energie. AkzoNobel en Philips hebben ambitieuze, concrete doelen gesteld waarmee ze écht werk gaan maken van energiebesparing en het gebruik van schone energie.
Zo wil AkzoNobel in 2020 ruim 40 procent energie uit duurzame bronnen gebruiken en 2 procent energiebesparing per jaar realiseren. Daarnaast wil het bedrijf de CO2-uitstoot met 40 tot 50 procent per ton product verminderen bij de productie van de verven, lakken en chemische stoffen. Philips streeft naar een wereldwijde CO2-reductie in zijn fabrieken en kantoren van 40 procent in 2020 ten opzichte van 2007 en wil vasthouden aan aparte doelen voor vergroting van het aandeel schone energie, verdere CO2-reductie en energiebesparing in 2030.