Akzo Nobels energiebesparingsprogramma en klimaatstrategie hebben ervoor gezorgd dat de onderneming bijna een vijfde minder energie verbruikt dan in 1990, het referentiejaar. Dit levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer EUR 90 mln. Diverse maatregelen hebben hieraan bijgedragen, in het bijzonder de bouw van warmtekrachtcentrales (WKC’s), waardoor drie miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terecht is gekomen, net zoveel als het jaarlijkse energieverbruik van 1,2 miljoen huishoudens in West-Europa.
Hans Wijers, CEO van Akzo Nobel: “We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) nog steviger verankeren in onze bedrijfsvoering. We zien dat CSR resultaat heeft, het bewijs daarvoor stapelt zich op. Dit rapport over 2005 laat zien dat CSR in belangrijke mate bijdraagt aan de waarde van onze onderneming. Waar het om draait, is het vinden van een balans tussen korte- en langetermijnbelangen, en het creëren van vertrouwen tussen alle belanghebbenden.”
Het rapport over 2005, dat ook te downloaden is van Akzo Nobels corporate website, bevat harde gegevens over de prestaties van de onderneming op belangrijke gebieden als efficiënt energiegebruik, product stewardship en zakelijke integriteit. Ook geeft het interessante voorbeelden van hoe Akzo Nobel wereldwijd bijdraagt aan maatschappelijke verbeteringen. Het rapport geeft een goed beeld van de prestaties en identificeert zowel de sterke als zwakke punten, inclusief een overzicht van alle ernstige incidenten.

Toon Wilderbeek, binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Pharma en CSR: “Het rapport geeft veel feiten over onze prestatie op milieugebied en laat de vorderingen zien die we op dit gebied gemaakt hebben. Dit hadden we zonder de volledige inzet en toewijding van onze medewerkers, die graag op alle mogelijke manieren hun steentje bijdragen, nooit kunnen bereiken.”

Akzo Nobels uiteindelijke doel is nul incidenten en nul ongevallen en het tot een minimum beperken van de uitstoot naar water en lucht. “Dat is nogal veel gevraagd, maar het is wel het enige juiste streven”, zei André Veneman, Akzo Nobels Corporate Director voor CSR. “We zijn met dit rapport zo open mogelijk geweest en we hopen dat het zal leiden tot nog grotere openheid. Neem onze inspanningen om wangedrag uit te bannen. We hopen dat dit ertoe bijdraagt dat iedere medewerker zich meldt, die zich zorgen maakt over hoe dit bedrijf geleid wordt.
Akzo Nobel verwacht dat de verslaggeving in de toekomst nog uitgebreider en crucialer voor de onderneming zal zijn, met de aanlevering van zoveel gegevens over de ondernemingsprocessen, en een groeiend bewustzijn onder de medewerkers van Akzo Nobel over wat CSR inhoudt. Alle Akzo Nobel bedrijven moeten de voortgang bewaken en hebben ambitieuze doelen gesteld.
Vorig jaar is Akzo Nobel voor het eerst opgenomen in de Dow Jones Index en sinds maart 2006 ook in de vergelijkbare FTSE4Good sustainability index. Dat zijn twee duidelijke signalen naar de financiële wereld dat de onderneming er serieus naar streeft om haar leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid verder uit te bouwen.