Ahold koopt voor haar Amerikaanse supermarkten tomaten in bij toeleveranciers waarvan werknemers arbeid verrichten onder het bestaansminimum, zonder betaling van overuren, en zonder vakbondsvrijheid.
De afgelopen jaren zijn er verschillende gevallen van gedwongen arbeid in deze sector aan het licht gekomen. Amerikaanse dochterondernemingen van AHOLD, Stop & Shop en Giant, kopen tomaten in van telers die direct gekoppeld kunnen worden aan recente veroordelingen die verband houden met slavernijpraktijken in de agrarische tomatensector in Florida.

Al verscheidene fast-food en supermarktketens zijn Ahold voorgegaan en hebben overeenkomsten gesloten met de CIW om betere arbeidsomstandigheden te garanderen.

Nu is Ahold aan zet om te laten zien wat haar beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk betekent.