Vorig jaar zijn minder afgedankte aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s voor second use in aanmerking gekomen. Van de in totaal 112.617 kilogram aan batterijen die in 2022 via ARN is ingezameld heeft 23% een tweede leven gekregen voor bijvoorbeeld energieopslag. Een jaar eerder lag dit percentage op 53%. Daarmee is het aandeel batterijen dat voor een tweede leven in aanmerking komt meer dan gehalveerd.

Er is een aantal oorzaken waarom het percentage second use afneemt. Zo worden lithium-ion autobatterijen vaker gerepareerd in plaats van volledig vervangen. Bij reparatie wordt alleen de slecht functionerende module in de batterij vervangen die vaak minder geschikt is voor second use. De levensduur van het batterijpakket wordt hiermee verlengd. Van het totaal aantal inzamelingen is de verhouding complete pakketten ten opzichte van modules ook flink veranderd; ruim driekwart van het totale aantal inzamelingen bestaat uit modules.

Voorbereiden op grotere aantallen

Het tonnage ingezamelde batterijen is nog altijd laag in verhouding tot het totaal aantal batterijen in het Nederlandse wagenpark. De batterijen gaan blijkbaar langer mee dan verwacht. In deze beginnende markt fluctueert het totale tonnage dat jaarlijks wordt ingezameld en gerecycled. Naar verwachting zal het aantal ingezamelde batterijen over drie tot vijf jaar fors gaan toenemen wanneer de eerste bulk van aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s aan het eind van zijn levensduur is.

Hergebruik van schaarse grondstoffen

ARN zamelt zowel lithium-ion startaccu’s als aandrijfbatterijen in en ondersteunt autodemontagebedrijven bij veilige demontage en transport. Batterijen die nog goed genoeg zijn, kunnen via een gespecialiseerd bedrijf een tweede leven krijgen. De andere batterijen gaan naar een recyclingbedrijf dat de schaarse grondstoffen zoals kobalt en nikkel terugwint. Op die manier komen de grondstoffen uit een afgedankte batterij beschikbaar voor gebruik in een nieuwe batterij. In 2022 is 77% van de afgedankte aandrijfbatterijen gerecycled (in 2021: 47%) en 23% heeft een tweede leven gekregen (in 2021: 53%). De recycling van autobatterijen vindt plaats bij gespecialiseerde bedrijven in Europa. Second use van autobatterijen gebeurt bij bedrijven in Nederland.

Producentenverantwoordelijkheid

Autoproducenten en -importeurs zijn verplicht om ‘end-of-life’-batterijen terug te nemen. In Nederland heeft een groot aantal auto-importeurs die opdracht neergelegd bij ARN (Auto Recycling Nederland). ARN geeft uitvoering aan deze producentenverantwoordelijkheid en brengt jaarlijks verslag uit aan de overheid over het aantal ingezamelde batterijen en de recyclingprestatie daarvan. Afgelopen jaar is een recyclingpercentage van in totaal 69% behaald. Dit percentage ligt ruim boven de wettelijke recyclingeis van minimaal 50% van het gewicht van de lithium-ion batterijen. In 2021 lag het behaalde recyclingpercentage op 83%. Deze daling komt omdat een kleiner aandeel van de batterijen in aanmerking is gekomen voor nagenoeg volledig hergebruik in de vorm van second use.