Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft ActiZ de toolkit Duurzaamheid ontwikkeld. Deze toolkit bevat informatie over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites. De toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die door ActiZ is ondertekend in 2022. Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de CO2-uitstoot terug te dringen is van belang dat alle zorgorganisaties hun bijdrage leveren aan de opgave om onze samenleving te verduurzamen. De toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten om aan de slag te gaan.

ActiZ ondertekende de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 in 2022. In de Green Deal benadrukken alle betrokken partijen dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán. De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Deze paradox moeten we doorbreken. Samen kunnen we een transformatie in gang zetten naar zorg met een minimale impact op klimaat en leefomgeving in 2050.

Toolkit als basisdocument

In de toolkit worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal toegelicht. Zo staan de voorbeelden, handige websites en concrete acties per thema op één plek. Met deze toolkit hopen we iedere zorgorganisatie in de ouderenzorg uit te dagen om zoveel mogelijk acties af te vinken. De stevige verduurzamingsopgave vraagt namelijk om onmiddellijke actie en versnelling. De toolkit is een basisdocument dat zorgorganisaties kan helpen bij het verder invullen van eigen de duurzaamheidsstrategie. Zo werken we samen aan duurzame zorg.

In 2021 bracht ActiZ de eerste toolkit Duurzaamheid uit. Deze toolkit was gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Met de nieuwe Green Deal is er nu ook een nieuwe toolkit.

Uitvoeringsplan ActiZ

ActiZ heeft de doelen uit de Green Deal uitgewerkt in een eigen uitvoeringsplan. Hierin staan concrete stappen die de ouderenzorg gaat nemen om de zorg te verduurzamen. ActiZ ondersteunt haar leden hierbij. Duurzaamheid wordt zo een vanzelfsprekend onderdeel van de ouderenzorg. Dit sluit aan bij de visie van ActiZ: Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst.

In het uitvoeringsplan onderscheidt ActiZ vier focusgebieden voor de uitvoering en belangenbehartiging: duurzaam zorgvastgoed, duurzame en gezonde voeding, afvalreductie en duurzame mobiliteit.