Gebruikte producten en materialen niet zomaar weggooien, maar hergebruiken zodat grondstoffen hun waarde behouden. Om dit te stimuleren heeft ACTIAM samen met Circle Economy en Smurfit Kappa een pilot afgerond met het testen van de Circle Assessment. Deze tool, ontwikkeld door Circle Economy, helpt investeerders en bedrijven om in kaart te brengen waar organisaties waarde kunnen toevoegen op het gebied van circulaire economie. Bas Wetzelaer, analist verantwoord beleggen bij ACTIAM, is enthousiast over de resultaten van de pilot: ‘Het biedt ons en de bedrijven in onze beleggingsportefeuille de kans om op eenvoudige wijze het circulair denken in kaart te brengen. Dit past ook bij de trend om de duurzaamheid van beleggingen inzichtelijk te maken.’

De pilot werd uitgevoerd met Smurfit Kappa, een van de bedrijven uit de beleggingsportefeuille van ACTIAM, die de Circle Assessment testte op haar robuustheid. De Circle Assessment beoordeelt op basis van een online vragenlijst een organisatie aan de hand van een aantal circulaire doelstellingen. Hierdoor wordt het voor de organisatie en investeerders duidelijk hoe het bedrijf scoort op bijvoorbeeld eco-efficiëntie, waarbij zo weinig mogelijk energie, water en andere grondstoffen in omloop worden gebracht om producten te kunnen maken. Tegelijkertijd geeft het concrete aanbevelingen hoe bedrijven circulaire initiatieven kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering.

Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
De pilot sluit aan bij de overtuiging van ACTIAM dat oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen uiteindelijk ook resulteren in financieel rendement. Wetzelaer: ‘Met bedrijven waar we op het gebied van circulariteit potentie zien, maar die nog niet aan alle criteria voldoen, gaan we het gesprek aan om verbetering te bevorderen. Bijvoorbeeld op het vlak van beleid, gedrag of rapportage. Maar ook op het gebied van nieuwe verdienmodellen.’ In het geval van Smurfit Kappa liet de tool zien hoe het bedrijf het hergebruik van grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Op deze manier investeert ACTIAM in activiteiten die zij belangrijk vindt.

Optimaliseren
Dankzij de feedback van ACTIAM en Smurfit Kappa is inzicht verkregen in de uitdagingen die het uitvoeren van een circulariteitsanalyse met zich meebrengt en hoe de stappen richting een circulair verdienmodel eruit kunnen zien. Wetzelaer: ‘Wij hopen dat de tool in de toekomst een internationale standaard wordt waarmee bedrijven aan de slag gaan om de impact van hun bedrijfsvoering op het milieu te verkleinen.’.