De managers worden, aldus een woordvoerder van de bank zaterdag, niet alleen meer kwantitatief beoordeeld maar ook op zaken als kwaliteit in de omgang met relaties of als lid van het team. Zij moeten zich internationaal houden aan een door de bank uitgewerkte gedragscode.

De tien geboden van de bank bestaan uit regels als ‘Wij zijn het hart van onze organisatie’ en ‘Wij beoordelen onze zakenpartners op hun normen en waarden’. Deze uitgangspunten gelden voor elke werknemer. Maar managers en hoger kader worden erop afgerekend in hun uiteindelijke beloning.

De direct leidinggevende velt het oordeel. Lukt dat niet omdat de medewerker voor dilemma’s is geplaatst dan heeft dat ook geen gevolgen voor de beloning. Volgens de woordvoerder gaat het om concretisering van al bestaande ‘ongeschreven regels’ over duurzaam ondernemen.

Zo heeft ABN Amro bijvoorbeeld nieuw beleid voor investeringen in de bosbouw in landen als Brazilië en Indonesië. Bij het aanvragen van kredieten dienen bankmedewerkers te beoordelen of bedrijven zich aan milieuaspecten houden. Volgens de woordvoerder betekent dat niet dat alle klanten worden onderzocht op hun al dan niet maatschappelijk verantwoorde ondernemen.