De sector Transport en Logistiek kan dit jaar een krimp tegemoetzien. Dit voorspelt ABN AMRO in zijn jaarlijkse sectorprognose. De bank voorspelt een terugval in de groeicijfers van 1,5 procent in 2019 naar 0,5 procent in 2020. De afvlakkende economie wordt hiervoor als oorzaak genoemd. Al eerder werd gewaarschuwd voor een economische terugval. De sector is sterk verbonden aan de beweging van de economie. De transportsector moet meer doen om te verduurzamen: de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof moet omlaag en hiermee krijgen vrijwel alle segmenten te maken.

“Er zijn twee manieren voor de sector om de uitstoot te beperken: het efficiënter organiseren en plannen van transportbewegingen, of de inzet van duurzamere transportmiddelen, aangedreven door elektriciteit, LNG of waterstof. Elektrische vrachtwagens worden tot nu toe vooral gebruikt voor distributie op korte afstand en in de binnenvaart worden elektrische schepen onder andere ingezet voor bouwlogistiek”, zegt Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Op korte termijn zal de grootste verduurzamingsslag gemaakt worden in steden, met elektrische bestelbusjes en bezorgfietsen. Zo ontstaat meer vraag naar duurzaam uitgevoerd transport. Bedrijven die hiermee vooroplopen, kunnen hiervan profiteren. Het aanbieden van duurzame logistieke diensten is een manier om onderscheidend te zijn in een markt waarin vaak hevig op prijs geconcurreerd wordt. Niet alleen in de stedelijke gebieden moet de uitstoot worden beperkt. Ook in scheep- en luchtvaart is verduurzaming noodzakelijk.”