In 2005 heeft de Raad van Bestuur besloten om de activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling te intensiveren en te versnellen door duurzaamheid verder te integreren in de zakelijke activiteiten.
ABN AMRO heeft klimaatverandering gekozen als het centrale duurzaamheidsthema en heeft intensief deelgenomen aan het publieke debat over dit onderwerp. ABN AMRO was een van de eerste banken die participeerde in de nieuwe CO2 emissiehandel die tot stand kwam als resultaat van de internationale afspraken in het kader van het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is ABN AMRO van start gegaan met een wereldwijde energiebesparingsoperatie gericht op het terugbrengen van de energieconsumptie met 10% per 2008 (in vergelijking met 2004). Dit zal leiden tot een reductie van de CO2 uitstoot.

In vergelijking met vorig jaar bevat het Duurzaamheidsverslag meer gedetailleerde informatie over
ABN AMRO’s bijdrage aan de realisatie van de Millenium Development Goals en Global Compact. Verder is de kwaliteit van de gerapporteerde informatie verder verbeterd, wat geleid heeft tot een goedkeuringsverklaring door een externe accountant dat betrekking heeft op vrijwel het gehele rapport. ABN AMRO is een van de eerste banken die een duurzaamheidsrapport uitgeeft met een verificatie niveau dat gelijk is aan het Financieel Jaarverslag.

ABN AMRO is al vaak onderscheiden voor haar activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Recentelijk, op 9 januari 2006, heeft het World Environment Center (WEC) bekend gemaakt dat ABN AMRO de prestigieuze “Gold Medal Award for International Corporate Achievement in Sustainable Development” ontvangt. ABN AMRO krijgt deze Gouden Medaille vanwege haar leidende rol op het gebied van duurzaamheid. De bank krijgt de prijs op 12 mei a.s. in Washington, D.C. uitgereikt.