Abbing schreef het BCN: -Nu wij zijn geconfronteerd met de politieke realiteit in Burma, hebben wij besloten, om gedurende de periode dat vanuit de overheid wordt aanbevolen geen zaken meer te doen met Burma, daar direct gestalte aan te geven en geen tuinmeubelen, vervaardigd van hout uit dat gebied, meer aan te bieden aan onze klanten.”

Het BCN is Abbing erkentelijk voor deze stap. -Wij zijn heel blij dat Abbing gehoor geeft aan de al jarenlange oproep van de Burmese democratisch gekozen oppositie en de Nederlandse regering, door te stoppen met de verkoop van Burmees houten meubelen,” aldus Henk Luijt (houtcampagne van het BCN).

In de zomer van 2002 is het BCN de campagne begonnen -Burmees hout: dubbel fout!’ Het BCN stelde hierin dat men door middel van de verkoop van Burmees houten producten een agressief militair regime ondersteunt en bovendien het risico loopt bij te dragen aan de grootschalige ontbossing in Burma. In het kader van de campagne heeft het BCN een aantal brieven gestuurd naar houtbedrijven, waaronder Abbing.
Op 30 november jl. heeft het BCN actie gevoerd voor de ingang van Abbing. Hierop volgde een inhoudelijk gesprek met het bedrijf in december, dat op constructieve en plezierige wijze verliep.
In november heeft tuincentrum Intratuin het BCN eveneens laten weten te stoppen met de verkoop van Burmees houten producten. Het BCN zal haar houtcampagne voortzetten tegen bedrijven die (nog) geen gehoor geven aan de oproep van de Burmese oppositie en Nederlandse regering.