ING investeert in dertien van de veertien bedrijven die staan beschreven in dit rapport. Dit voor een totale waarde van meer dan 1,3 miljard US Dollar. Vooral de investeringen in oliemaatschappij Total en distributieketen Wal-Mart, telkens voor meer dan 600 miljoen US Dollar, springen hierbij in het oog. ING financiert verder twee controversiële olie- en gasprojecten, die gepaard gaan met gedwongen verhuizingen, ecologische schade, bedreiging van voedselvoorziening van plaatselijke bewoners en hardhandige repressie van tegenstanders.

Steun aan dictaturen
ING investeert voor meer dan 600 miljoen US Dollar in Total en andere bedrijven met belangrijke activiteiten in Myanmar, het voormalige Birma. Total heeft investeringen lopen in een gaspijplijn in dit land, dat met ijzeren hand geregeerd wordt door een kleine groep militairen. Total weigert gehoor te geven aan de internationale oproep tot desinvesteren. Het bedrijf gebruikte Birmese militairen, bekend om hun extreme brutaliteit, voor de vrijmaking van en de beveiliging langs het traject van de pijplijn. Het Total-project zorgt voor substantiële inkomsten voor de militaire machthebbers. De onderdrukking van de plaatselijke bevolking wordt versterkt door de activiteiten van Total. Aung San Suu Kyi, leidster van de democratische oppositie en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, noemt Total de grootste ondersteuner van de militaire dictators in Birma. Toch blijft ING investeren in Total.

Schending van rechten van werknemers
ING investeert ook voor meer dan 600 miljoen US Dollar in Wal-Mart. Deze Amerikaanse distributieketen is alom gekend voor haar halsstarrig overtreden van basis arbeidsrechten. In de VS is Wal-Mart veroordeeld voor de overtreding van de wet op de kinderarbeid in haar warenhuizen. En er zijn nog tientallen zaken hangende tegen Wal-Mart voor ‘union busting’. Het management registreert, bedreigt en ontslaat op illegale wijze vakbondsactivisten. Vakbonden zijn niet welkom bij Wal-Mart. In tien dergelijke zaken in de VS werd Wal-Mart reeds veroordeeld. Ook bij de toeleveranciers van Wal-Mart, dat reclame maakt met de slogan ‘Always Low Prices’, zijn mistoestanden schering en inslag. Wal-Mart lijkt zich weinig aan te trekken van deze aantijgingen. Het bedrijf heeft nog nauwelijks actie ondernomen om deze slechte arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wal-Mart blijft ver achter bij andere bedrijven in dit opzicht. Toch blijft ING investeren in Wal-Mart.

Mensenrechtenschendingen bij infrastructuurprojecten
Ook investeert ING fors in de zogenaamde BTC pijplijn, die door Turkije, Azerbeidzjan en Georgië loopt. Dit grootschalige project komt in opspraak omwille van de steun aan ondemocratische regimes, het aanwakkeren van regionale conflicten, schendingen van mensenrechten en milieuvernietiging. Wie kritiek uit op de pijplijn, wordt veelal het doelwit van harde repressie, arrestatie en intimidatie door de autoriteiten. Toch heeft ING geen probleem om het BTC-project te financieren. Meervoudig protest tegen hun betrokkenheid bij BTC hebben zij naast zich neergelegd.

ING staat verder op de ‘shortlist’ van potentiële leiders van een bankensyndicaat voor het Russische olie- en gasproject Sakhalin II, dat dreigt het uitsterven van de uiterst zeldzame Grijze Walvis te veroorzaken.

Naar een waterdicht mensenrechtenbeleid
Omdat spaarders en beleggers niet kunnen oordelen over het mensenrechtenprofiel van hun bankgroep zonder duidelijke informatie te krijgen, stellen de kritische aandeelhouders morgen vragen rondom het mensenrechtenbeleid van ING. Ze vragen ING om bekend te maken in welke overheden en ondernemingen ze investeren, zodat de spaarder en belegger van ING zicht krijgt in welke projecten zijn geld wordt geïnvesteerd. De kritische aandeelhouders ondersteunen de vraag van Netwerk Vlaanderen aan ING om haar investeringen in ondernemingen die in opspraak komen omwille van ernstige mensenrechtenschendingen te onderzoeken en stop te zetten.