Sustainable Finance Lab en Circle Economy presenteren 6 richtlijnen voor de financiële sector in een circulaire economie. Het rapport, mogelijk gemaakt door Nederland Circulair, biedt financiers praktische richtlijnen om zich voor te bereiden op een essentiële nieuwe rol in een circulaire economie.

Sustainable Finance Lab en Circle Economy hebben nauw samengewerkt met financiële experts. In workshops zijn financiers aan de slag gegaan met frontrunning circulaire business cases zoals die van Mitsubishi M-Use en Bundles om te onderzoeken hoe zij hun besluitvormingsprocessen moeten aanpassen om aan te kunnen sluiten bij circulaire bedrijfsmodellen.

Samen met financiële specialisten uit de Working Group FinanCE (Ellen MacArthur Foundation, PGGM, European Investment Bank, Intesa SanPaolo, KPMG, ABN AMRO, ING ,Rabobank, Circularity Capital, Sustainable Finance Lab en Circle Economy) zijn de bevindingen uit de werkgroepen getoetst en verder uitgebouwd.

“Om in staat te zijn risico’s en kansen van circulaire bedrijfsmodellen goed in te kunnen schatten, moet de financiële sector hun besluitsvormingsprocess drastisch omgooien. Om de circulaire economie werkelijkheid te laten worden moeten we financiering veranderen zodat we de verandering die de wereld nodig heeft kunnen financieren.”

Rens van TIlburg – Directeur Sustainable Finance Lab

Om circulaire bedrijfsmodellen te kunnen financieren moeten bedrijven én de financiële sector zich aanpassen. Bedrijven moeten aantrekkelijke verdienmodellen creëren voor financiers, die op hun beurt met een vernieuwde blik naar risico’s en kansen moeten leren kijken.

Het rapport biedt financiers de handvatten die zij nodig hebben om hun processen aan te passen zodat die beter aansluiten bij de behoeftes van circulaire ondernemers.

Benieuwd hoe financiers invulling moeten geven aan deze nieuwe rol binnen de circulaire economie?