Eén op de vier Nederlandse zakelijke beslissers zegt dat hun organisatie geen maatregelen kan treffen, waarmee zij de milieu-impact verminderen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Opinion Matters in opdracht van Ricoh.

Belang van verandering

Aan het onderzoek deden 251 zakelijke beslissers mee. Een meerderheid (55%) is van mening dat er nog te weinig motivatie is voor C-level management om de negatieve milieu-impact aan te pakken. Maar liefst 61 procent zegt onzeker te zijn of niet te beschikken over de middelen om een significante verandering door te voeren. Toch geeft 58 procent van de ondervraagden aan dat werknemers nu meer belang hechten aan het duurzame karakter van een organisatie dan vijf jaar geleden.

Handvatten ontbreken

Beslissers in organisaties weten niet goed hoe ze hun ESG-prestaties (Environmental, Social en Governance) naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit ondanks inspanningen van de EU om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van de ESG-prestaties. Bijvoorbeeld door financiering en middelen beschikbaar te stellen via projecten, zoals InvestEU en Digital Europe.

Op dit moment heeft slechts 25 procent van de beslissers duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld voor de lange termijn. Dit betekent dat de meeste organisaties er niet in zijn geslaagd een basisstappenplan voor milieuverandering op te stellen.

Planning en actie

De COP26-klimaattop onderstreept nogmaals hoe belangrijk die doelstellingen zijn. In Glasgow beloofden wereldleiders de ontbossing te beëindigen, het steenkoolgebruik geleidelijk af te bouwen en de uitstoot van methaan te verminderen. Veel beslissers (59%) erkennen het belang van duurzaamheid voor hun concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. Dit staat in schril contrast met het gebrek aan planning en actie.

Meetbaar succes

Door digitale transformatie te combineren met een duidelijk geformuleerd ESG-kader, maak je als bedrijf de voordelen voor de gehele organisatie zichtbaar. Maurits Aalders, Marketing Director Ricoh Nederland, licht toe: “In een verandertraject is de eerste stap vaak de meest complexe. De optimalisatie van processen draagt in veel gevallen al bij aan de ESG-doelstellingen. Dit is dan ook een ideaal vertrekpunt. Digitale transformatie helpt bedrijven nog verder om ESG-doelstellingen te behalen. De EU heeft zelfs programma’s die bedrijven helpen om te digitaliseren én om de duurzame prestaties te verbeteren. Elke verandering die wordt doorgevoerd om ESG-doelstellingen te bereiken, moet worden gekoppeld aan een duidelijk kader en een streven naar meetbaar succes.”

Concurrentievoordeel

Maurits besluit: “Bij Ricoh stemmen we onze bedrijfs- en ESG-strategie af op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Hiermee verbeteren we onze duurzame prestaties. Dit zien wij niet als een belemmering. Het levert juist concurrentievoordeel op. Als je als organisatie niet bijdraagt aan de verbetering van duurzame en maatschappelijke resultaten, voldoe je uiteindelijk niet meer aan de eisen van de markt.”