Veel ondernemers denken vooral aan hun eigen bedrijf. En vroeger kon dat ook makkelijk, maar in de huidige samenleving kun je je zo’n beperkte focus niet meer permitteren. Elke business is wat Peter Bakker betreft big business. De ondernemer die zijn grenzen niet verlegt naar de wereld, is binnenkort passé. Aandacht voor een duurzame omgang met mens en milieu is een must, en dat stelt eisen aan bestuurders en toezichthouders.

“Als boardmember heb je een grote verantwoordelijkheid. Voor je bedrijf. Maar in toenemende mate ook voor de wereld daarbuiten. Het speelveld verandert snel”, stelt Peter Bakker. “De bewijslast is omgekeerd. Vroeger was het: waarom moeten wij veranderen? Nu is het: waarom bent u nog niet aan het veranderen? Dat wijst op een nieuwe mindset.”

Bakker is blij met het toegenomen gevoel van urgentie dat zich steeds meer vertaalt in ander gedrag. Er wordt steeds meer integraal gedacht en gehandeld. Bedrijven hebben het niet meer alleen over financial capital, maar ook over natural en social capital in onderlinge samenhang. Binnenkort is het vanzelfsprekend dat bedrijfsresultaten niet alleen in financiële kengetallen opgeschreven worden, maar dat ook hun invloed op sociaal en natuurlijk kapitaal in de verslaglegging wordt meegenomen

De wereld staat voor enorme uitdagingen. En grote uitdagingen vragen om grote ambities, vindt Bakker. Zijn drive: de wereld redden. Dat kan niemand in zijn eentje, maar om dingen in beweging te zetten moet je wel groot denken en dan kom je al gauw uit bij het bedrijfsleven. “Overheden zijn te langzaam en te verdeeld. De multinationals hebben de sleutel tot verandering in handen, maar ook zij kunnen het niet alleen. “Unilever en DSM zijn voorbeelden van bedrijven die het goed doen, maar het zijn er te weinig. Daarom doet hij een klemmend beroep op alle ondernemers, bestuurders en commissarissen om op hun eigen plek hun verantwoordelijkheid te nemen. Is het niet uit idealisme, dan toch uit eigenbelang, want een ding is zeker: de veranderingen gaan ook het Nederlandse bedrijfsleven raken.

25 mei; Corporate Governance Conferentie

De uitdaging voor het leiderschap zit in het incorporeren en uitdragen van deze CSE gedachte en het maximaliseren van de positieve impact ervan: Planet, People, Profit en ……Purpose. Peter Bakker is naast Jan Peter Balkenende en Pedro Ortún, één van de Opinion Leaders op de 18de Corporate Governance Conferentie op 25 mei a.s. Het congres is een uitgelezen moment om met Europese bestuurders/ toezichthouders vooruit te kijken en te anticiperen: wat betekent dit voor de toekomst van leiderschap en toezicht. De Conferentie is proactief, inspirerend, toekomstgericht, spraakmakend en praktisch.

De locatie van de conferentie is Landgoed Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord. Voor meer informatie csrnl.nl

Het volledige interview met Peter Bakker is te lezen in de speciale CSR editie van LeadershipNL van de NCD: http://leadershipnl.ncd.nl/special-csr-editie