Chemiebedrijf Vynova brengt ‘s werelds eerste gecertificeerde ‘circular-attributed’ pvc-gamma op de markt. Het innovatieve pvc-gamma wordt geproduceerd met circulair ethyleen op basis van gemengd plastic afval en draagt zo bij aan het duurzaam beheer van plastic afvalstromen.

Het nieuwe PVC wordt geproduceerd met behulp van ethyleen op basis van pyrolyse-olie. Deze olie wordt via pyrolyse gewonnen uit gemengd plastic afval. Pyrolyse is een chemisch recyclingproces waarbij kunststofafval in de afwezigheid van zuurstof wordt verhit, zodat het wordt afgebroken tot producten die verder kunnen worden verwerkt tot een chemische grondstof, in dit geval ethyleen.

Deze aanpak draagt bij aan een duurzaam beheer van moeilijk te recycleren plastic afvalstromen en is zo een verdere stap naar een circulaire economie. Bovendien vervangt de pyrolyse-olie conventionele fossiele grondstoffen, wat zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 50%1. Petrochemiebedrijf SABIC levert het circulair ethyleen2 aan Vynova vanuit zijn productielocatie in Geleen (Nederland).

VynoEcoSolutions

Het ‘circular-attributed’ PVC-gamma zal op de markt worden gebracht onder het merk VynoEcoSolutions. Dat is Vynova’s nieuwe portfolio van circulaire en hernieuwbare producten, dat ook het ‘bio-attributed’ pvc-gamma van het bedrijf omvat.

“Met de lancering van deze nieuwe generatie pvc, zetten we een nieuwe stap op onze weg naar een circulaire economie. Door circulaire grondstoffen in te zetten bij de productie van pvc, helpen we onze klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen en dragen we ook bij aan het duurzaam beheer van plastic afvalstromen”, zegt Jonathan Stewart, Vice President PVC Business Management bij Vynova.

Gelijkwaardige productkwaliteit en -prestaties

Het ‘circular-attributed’ pvc-gamma voldoet aan dezelfde strenge eisen inzake kwaliteit, specificaties en materiaalprestaties als Vynova’s conventioneel geproduceerde pvc. Kunststofverwerkers zullen het nieuwe pvc met hun bestaande apparatuur en onder identieke procesomstandigheden kunnen verwerken.

Vynova’s nieuwe pvc-gamma is geschikt voor zowel harde als zachte pvc-toepassingen en omvat een brede waaier aan K-waarden. Het nieuwe gamma zal in een eerste fase geproduceerd worden in de vestigingen van Vynova in Beek (Nederland) en Mazingarbe (Frankrijk). De Belgische vestiging van Vynova in Tessenderlo zal het monomeer produceren dat de basis vormt van het nieuwe pvc-gamma.

Vynova’s ‘circular-attributed’ pvc is gecertificeerd volgens het ISCC PLUS certificeringsschema op basis van een massabalans-methode. ISCC is een internationaal duurzaamheidscertificeringsysteem dat alle duurzame grondstoffen omvat, inclusief circulaire en hernieuwbare materialen en biomassa uit landbouw en bosbouw. Het ISCC PLUS certificeringsschema vereist een strikte traceerbaarheid en wordt door onafhankelijke externe auditeurs gecontroleerd.

1/ Rekening houdend met de vermeden CO2-emissies in vergelijking met verbranding van plastic aan het einde van zijn levensduur (Gebaseerd op een recente interne levenscyclusanalyse door SABIC die via een peerreview is doorgelicht en de Eco-profile-studie naar mvc en pvc van PlasticsEurope uit 2015).

2/ Het circulair ethyleen maakt deel uit van het TRUCIRCLE™-initiatief, SABIC’s complete portfolio van oplossingen voor recyclagegericht ontwerp, mechanisch gerecycleerde producten, gecertificeerde circulaire producten uit grondstofrecycling van plastic afvalstromen, evenals gecertificeerde hernieuwbare producten op basis van biogebaseerde grondstoffen.

Foto: Site Vynova in Beek