VNCI initieert kritische blik op duurzame actielijnen

Bron
VNCI

De verduurzaming van de chemie is alleen gezamenlijk mogelijk. Daarom organiseerde de Koninklijke VNCI op 22 mei in NEMO in Amsterdam een stakeholderdialoog. Zo’n 80 betrokkenen uit onder meer chemie, aanpalende sectoren, onderwijs en overheid gaven een kritische blik op de drie duurzame actielijnen van de VNCI. “We moeten het samen doen,” aldus Sjoerd Looijs, senior manager Responsible Care en Duurzaamheid bij de VNCI.

“In 200 jaar hebben we de aarde uitgeput, dit moet daarom de eeuw van het herstel worden. De chemie is daarvoor onmisbaar, maar moet wel sneller schakelen.” Dit zei Elsbeth Roelofs, sectormanager Chemie bij MVO Nederland. Om de vereiste versnelling te maken, reflecteerden de aanwezigen tijdens de stakeholderdialoog op de drie duurzame actielijnen die de VNCI heeft opgesteld: low carbon economy, minimale impact op mens en milieu en bijdrage aan welzijn en welvaart. Hiermee wil de VNCI inzichtelijk maken hoe en aan welke UN Sustainable Development Goals (SDG’s) de sector een bijdrage wil leveren. De input van de stakeholders wordt de komende weken gebundeld en zal gebruikt worden om de verdere richting te bepalen.

Volgens Roelofs moet de nadruk liggen op Planet-SDG’s, want als het met de aarde goed gaat, volgen People- en Profit-SDG’s min of meer vanzelf. Sebastiaan de Ronde Bresser, coördinator SDG 9 Allianties voor Nederland, noemde de chemische industrie een enabler, die de voortrekkersrol zou moeten nemen. Er is meer connectie tussen de verschillende industrieën nodig. Terugkijkend op de dialoog zegt hij dat de chemie op de goede weg is.“Maar zij kan nog wel wat meer naar buiten treden met haar ambities en doelstellingen. Laat zien waar je naartoe wilt en laat ook de positieve gevolgen voor de ketenpartners zien, dus wat de chemie als enabler voor andere bedrijven en voor de transitie kan betekenen door te innoveren.” Door de duurzame actielijnen te koppelen aan SDG’s, kan de chemie aan een bredere groep laten zien waar zij een positieve bijdrage aan levert. “Het creëert meer begrip en verbondenheid. Door connecties te maken en één gezamenlijk doel te hebben creëer je meer effect.”

“Het is heel belangrijk dat de chemie stakeholders uitnodigt om mee te denken,” zegt Roelofs terugkijkend. “De chemie kan niet alleen verduurzamen. Maar om in 2050 een duurzame samenleving te bereiken die gebaseerd is op een gezonde planeet, moet er ergens tussen nu en 2050 een kantelpunt komen waarna de verduurzaming gaat versnellen. Dat betekent dat ruim voor 2030 minimaal 25 tot 30 procent van de bedrijven volledig duurzaam moet zijn. Als je kijkt waar we nu staan, dan moet er nog heel wat gebeuren. Wacht daarom als bedrijf niet op akkoorden, maar ga gewoon heel hard aan de slag. Zoek partnerschappen, ook buiten je keten. De chemie is grondstofleverancier van alle andere sectoren en is daarom essentieel voor het behalen van de SDG’s. Als de chemie het snel en goed oppakt, profiteert iedereen daarvan.”

Foto: Yvonne Compier

Share Button