Senior adviseur duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2030 wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) klimaatneutraal zijn en circulair werken. Als senior adviseur duurzaamheid werk jij mee om dat doel te bereiken. In deze functie richt jij je op de advisering van de beleidsdirectoraten. Zo draag jij bij aan de toekomst van iedereen.

Wat ga je doen als senior adviseur duurzaamheid

Als senior adviseur duurzaamheid onderhoud jij contacten met de verschillende beleidsdirectoraten. Je zorgt voor de verbinding en coordinatie tussen de organisatie en departementen en maakt daarmee een verbinding tussen en beleid en uitvoering. Jij vertaalt strategische vraagstukken naar praktische oplossingen en bent het aanspreekpunt voor de duurzaamheidsstrategieën. Ook speel je een rol in het verankeren van duurzaamheid in reguliere werkprocessen, zoals in de opdrachtverstrekking van IenW naar Rijkswaterstaat, en maak je duurzaamheid structureel onderdeel van het denken en handelen van je collega’s.

Als senior adviseur duurzaamheid zorg je voor een goede inbreng en vertaling van strategische onderwerpen naar praktische toepassingen. Je bent hierin een verbindende factor en je durft snel te schakelen. Zo neem je de regie in de afstemming tussen verschillende afdelingen. Je zorgt voor goede samenhang door de doelstelling centraal te houden. Een flinke dosis relativeringsvermogen is hierin cruciaal omdat er niet alleen in eerder vastgestelde kaders gewerkt wordt. Tevens word je het aanspreekpunt binnen de afdeling voor het verduurzamen van onze eigen mobiliteit als ministerie.

Hoe werken wij?

Je komt te werken in de afdeling Duurzaamheid en Huisvesting. Het cluster Duurzaamheid draagt concreet bij aan IenW’s duurzame ambities door o.a. te werken aan de volgende onderwerpen: het reduceren van de CO2-emissies van onze eigen organisatie en van al onze ketens; duurzame bedrijfsvoering en uitvoering bij Rijkswaterstaat; uitvoering geven aan het plan ‘IenW Reist Anders’; bijdragen aan de Coalitie Anders Reizen, bijdragen aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering Rijk; het stimuleren van duurzaamheid in de keten (van het ministerie naar de uitvoeringsorganisaties en verder) en van Rijnstraat 8 het meest innovatieve en duurzame rijkskantoor maken

Tijdens de inwerkperiode werken we met het buddy-systeem, waarin je een vast aanspreekpunt hebt voor vragen. Binnen IenW hebben we het hybride werken omarmd als middel om grenzeloos te kunnen samenwerken.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.