Projectmanager Duurzaam

  • Dienstverband
  • Almelo

Cogas

Als Projectmanager Duurzaam zorg jij voor de realisatie van projectdoelstellingen. Deze projecten richten zich met name op duurzame energie in het kader van de energietransitie. Je geeft hierbij o.a. invulling aan de beleidsmatige aspecten van het werkgebied Duurzaam binnen Cogas en managet diverse multidisciplinaire projecten die vanuit de Businessunit (BU) Diensten-Data-Duurzaam worden opgestart op zowel operationeel als tactisch niveau. Je vertaalt het beleid vanuit de BU Diensten-Data-Duurzaam naar concrete projecten, rekent mee aan de haalbaarheid van deze projecten en begeleidt de benodigde aanbestedingen van werken. Daarbij ben je een belangrijke verbinder tussen het business development van DDD en het projectmanagement binnen Infra.

Je zet projecten op, maakt projectplannen en formuleert de te bereiken doelen. Je verantwoordelijkheid richt zich ook op relatiebeheer, denk hierbij aan stakeholdermanagement, het nastreven van optimale afstemming en heldere en tijdige communicatie over de voortgang van projecten en het rapporteren hierover. Ook sluit je contracten met interne en externe leveranciers en vertegenwoordig je Cogas bij diverse in/- externe vergaderingen. Je bent aanspreekpunt voor projectdeelnemers, stakeholders, leveranciers en klanten (ook bij klachten en escalaties).

Meer informatie/solliciteren: www.cogas.nl.