Meewerkstage: Circulaire Economie

  • Stageplaats
  • Schiphol

Schiphol Group

Het Opdrachtgeversforum in de bouw – een samenwerkingsverband tussen alle grote (semi) publieke opdrachtgevers – ontwikkelt overkoepelende ontwerpprincipes op het gebied van circulair bouwen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een geëngageerd persoon die in staat is om de aanwezige kennis bij de verschillende opdrachtgevers te doorgronden en samen te voegen tot een coherent geheel.
De opdracht(en) wordt begeleid door het departement Management in Built Environment (MBE) van de faculteit Bouwkunde (TUDelft).

To apply for this job please visit luchtvaartcollegeschiphol.recruitmentplatform.com.