Adviseur Duurzaamheid

 • Dienstverband
 • Drunen

RNF Group

RNF Group is stappen aan het zetten om het beleid en de aanpak van duurzaam en verantwoord ondernemen te professionaliseren. Een half jaar geleden heeft het bedrijf een MVO manager aangenomen en verdere opbouw van een MVO team is hard nodig om de plannen te realiseren. De Adviseur Duurzaamheid zal nauw samenwerken met de MVO Manager om een ambitieus, effectief en concreet programma te ontwikkelen en uit te rollen binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van de RNF Group. De focus van de werkzaamheden zal met name liggen op milieu aspecten, duurzame materialen en circulariteit.

Wat ga je doen?

Jij draagt samen met de MVO Manager en alle stakeholders van onze onderneming bij aan een verbeterd beleid en aanpak voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de RNF Group en Mexx Groep. Er is veel te doen en op te pakken, dus dat geeft ruimte en mogelijkheden om je eigen draai en focus aan te brengen. We zoeken versterking op verschillende terreinen en afhankelijk van je kennis en ervaring zal de functie bestaan uit een deel van de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Adviseren en implementeren van duurzaamheidsdoelstellingen voor de verschillende bedrijfsonderdelen, met focus op milieu en circulariteit.
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen om doelstellingen t.b.v. duurzaamheid te realiseren.
 • Ontwikkelen van een strategie en aanpak voor het verkleinen van de ecologische voetprint, met name in de productieprocessen van onze artikelen.
 • Het inzichtelijk maken en opvolgen van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de sector op gebied van milieu en circulariteit
 • Plannen, organiseren en opvolging geven aan audits, assessments en certificeringsprogramma’s, zowel voor onze eigen bedrijfsvoering als bij leveranciers.
 • Verzamelen en analyseren van data over duurzame producten en materialen, recycling en CO2 ten behoeve van sturing en rapportage.
 • Begeleiden van collega’s van de verschillende afdelingen alsook leveranciers met het inzichtelijk maken van hun duurzaamheidsimpact en het verder ontwikkelen van duurzame producten en processen.
 • Contact onderhouden en samenwerken met maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en andere stakeholders om doelstellingen te realiseren.
 • Input leveren voor ESG-(jaar)verslagen en rapportages voor interne en externe duurzaamheidscommunicatie en besluitvorming.
 • Meedenken aan en ondersteuning bieden in het verder ontwikkelen en verankeren van een samenhangende brede duurzaamheidsvisie en strategie.
 • Ondersteunen van de MVO Manager in allerlei praktische en administratieve werkzaamheden.

Meer informatie/solliciteren: rofertrading.com.