Op basis van de analyse van Trends in Retail (Re-)Connect the Consumer 2009 – 2010 komt onder meer nadrukkelijk de volgende trend naar voren:

360Ã?? mvo: Eco is niet meer alleen voor het alternatief. Inmiddels is de keuze voor ,,het bewuste acceptabel geworden, soms zelfs heel aantrekkelijk en de ,,beste keus. De retail komt er niet langer mee weg ,,iets te doen, maar op alle aspecten de ,,verantwoorde inzet aan de perceptieset van die consument te laten aansluiten.