Deelnemers kunnen zich tot 21 juni aanmelden. Zij ontvangen vervolgens de wedstrijdformulieren waarmee de beschrijving en toelichting op de inzendingen gegeven kunnen worden. De inzendingen moeten uiterlijk op 21 september binnen zijn.
Inzendingen worden bekeken door een vakjury, onder voorzitterschap van prof. dr. Rietje van Dam-Mieras (Open Universiteit). Op 30 oktober maakt de vakjury bekend welke vijf inzendingen per categorie zij nomineren voor de prijzen.
De inzendingen worden niet alleen door een vak- maar ook door een jeugdjury beoordeeld. Deze jury bestaat uit leerlingen van groep 8 van een basisschool uit iedere provincie. De jeugdjury gaat op bezoek bij alle genomineerden en kiest vervolgens op 14 januari 2004 haar eigen winnaar.
Er zijn prijzen in vier categorieën: bedrijven, dienstverlenende organisaties, onderwijsinstellingen en duurzame bedrijfsvoering. In ieder van de vier categorieën waar de wedstrijd voor uitgeschreven wordt valt een wisseltrofee en een bedrag van € 12.500 te winnen. Inzenders maken bovendien kans op het Jeugd Ei van Columbus 2003.
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 21 januari 2004. Dan roepen de vakjury en de jeugdjury de winnaars van het Ei van Columbus 2003 in iedere categorie uit en de winnaar van het Jeugd Ei van Columbus 2003. De winnaars krijgen de wisseltrofee uit handen van de winnaars van de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid 2001.
In 2001 werden de prijzen gewonnen door ECO-style voor hun assortiment biologische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke meststoffen, Achmea Schadeservice voor de Groene Polis, de TU Delft voor duurzame huishoudelijke afvalwaterzuivering, de Hogeschool Brabant voor hun project Cirrus en de Katholieke Universiteit Nijmegen voor hun instellingsbrede initiatief om duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te versterken en met elkaar te verbinden. Het Jeugd Ei van Columbus werd in 2001 gewonnen door TNO Milieu, energie en procesinnovatie voor het hergebruik van energie en water uit bodemsanering van een voormalig gasfabrieksterrein.

Dit is een gezamenlijk persbericht van VROM en de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Verkeer en Waterstaat (VenW) en Economische Zaken (EZ).

Meer informatie, wedstrijdbrochures en deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding van het Ei van Columbus 2003: Joyce Bokhoven/Annet van Schreven, Postbus 32, 4850 AA Ulvenhout, telefoon 0345 – 641927, telefax 0345 – 641924, e-mail win@ei-van-columbus.nl