De circulaire economie is volop in ontwikkeling. Binnen de productgroep ‘inrichting’ wordt steeds vaker gesproken over circulaire economie, zowel door opdrachtgevers als door producenten en leveranciers. Er is een behoefte ontstaan om een eenduidig begrippenkader op te stellen die verschillende termen toelicht. Deel 1 van de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 8313-reeks ‘Circulaire kantoor- en leeromgeving’ betreft een definitielijst. Deze is nu ter commentaar gepubliceerd. Tot 31 oktober kunnen belanghebbenden hun commentaar leveren.

Inhoud NPR 8313-reeks

De NPR 8313-reeks, Circulaire kantoor- en leeromgeving, bestaat uit:

  • Deel 1: Definities;
  • Deel 2: Circulair Ontwerp (in ontwikkeling);
  • Deel 3: Meetmethodes (in ontwikkeling);

In deze praktijkrichtlijn betekent ‘inrichten’ ruimten binnen kantoren en schoolgebouwen geschikt maken voor ontmoeten, overleggen, presenteren, pauzeren en (beeldscherm-)werkzaamheden verrichten. Hieronder valt onder andere het volgende meubilair: bureaus, bureaustoelen, vergadertafels, vergaderstoelen, banken en fauteuils, akoestische wanden en room-in-room-oplossingen, bijbehorende werkplekaccessoires en onderwijsmeubilair. Veel van de informatie in deze praktijkrichtlijn is ook toepasbaar voor het inrichten en gebruik van zogenoemde thuiswerkplekken.

Kennis van Platform CB’23

De richtlijn gaat nadrukkelijk niet over de gebouwen zelf. Wel is gebruik gemaakt van de kennis opgedaan in Platform CB’23, dat afspraken maakt over circulair bouwen.

Commentaar leveren op het normontwerp

Belanghebbenden kunnen tot 31 oktober commentaar geven op Ontwerp NPR 8313-1 via normontwerpen.nen.nl.