De oorlog in het oosten van Europa heeft gevolgen voor de energieprijzen in ons land. Deze prijzen liggen hoog en zullen nog even hoog blijven liggen. Het is een van de redenen waarom zakelijke energie vergelijken op dit moment interessanter is dan ooit tevoren. Niet alleen de energieprijzen ondervinden echter de invloed van de politieke gebeurtenissen. Het zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de Europese energietransitie. We leggen uit hoe de Europese energiemarkt er met minder Russisch gas uit zal zien en wat betekent op het gebied van duurzaamheid.

Russisch gas wordt vervangen door schaliegas en steenkool

Russisch gas dat men op korte termijn links laat liggen, zal vervangen worden door vloeibaar gas uit andere regionen van de wereld. Vanuit de Verenigde staten stomen de boten met vloeibaar schaliegas alvast onze richting uit. Dit type gas wordt uit schaliegesteente gewonnen. Dat doet men door fracking toe te passen. Bij deze techniek spuit men onder andere water en chemicaliën in, waardoor het gesteente breekt. Deze praktijk is heel omstreden, want het is vernietigend voor het lokale leefmilieu. Tegelijkertijd komt er tijdens het winningsproces ook methaan vrij.

Dat Europa daarbovenop ook al heeft aangegeven dat sommige landen hun vervuilende steenkoolcentrales langer open zullen moeten houden, is ook niet meteen gunstig voor het klimaat.

Groene energie wordt belangrijker en kerncentrales blijven langer open

Toch is het niet allemaal slecht, of toch niet op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe zelfvoorzieningswens brengt Europa namelijk automatisch bij de groene energie. Onze gasreservoirs zijn beperkt, maar zon, wind en water heeft Europa in overvloed. Zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales moeten er dan ook voor zorgen dat Europa zelf meer energie kan opwekken. Bovendien zal er gegarandeerd meer aandacht gaan naar onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van energieopslag en biogas.

In zowel Duitsland als België is nu ook de discussie omtrent de gascentrales losgebarsten. Daar dienden gascentrales aanvankelijk nog de kernuitstap mogelijk te maken, maar deze gascentrales worden nu ineens een stuk minder interessant. Het langer openhouden van de kerncentrales staat daarbij hoog op de politieke agenda. Kerncentrales stoten zo goed als geen CO2 uit en worden door sommigen als milieuvriendelijker beschouwd, maar kennen uiteraard ook andere gevaren en zijn niet onomstreden. Groene energie blijft dan ook de prioriteit.

Verder wil Europa dat de lidstaten onderzoeken hoe ze het energieverbruik kunnen beperken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten op duurzamere verwarmingsmethoden, het sneller isoleren van woningen en dergelijke meer. Met de hoge energieprijzen is dat sowieso interessant. Dat het MKB energie kan besparen, mag natuurlijk ook niet uit het oog worden verloren. Het is aan de overheid om met extra incentives te komen om particulieren en ondernemers te overtuigen en te ondersteunen.

Groene energie en de afhankelijkheid van China

De afhankelijkheid van Russisch gas is een foute gok gebleken en dat wil men nu aanpakken. De Europese productie van bijvoorbeeld zonnepanelen is de afgelopen jaren echter ook volledig gedecimeerd. Op dit punt zijn we vrijwel volledig afhankelijk geworden van China. Het is natuurlijk de vraag of die afhankelijkheid dan wel zo’n goed idee is. Met de huidige politieke ontwikkelingen is het volgens experts goed om na te denken welke producten Europa zelf wil produceren. En of de productie van zonnepanelen niet beter lokaal kan gebeuren. Daarover heeft Europa nog geen standpunt ingenomen.