In welke mate leeft het thema duurzaamheid onder de Nederlandse bevolking? In samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht heeft DPG Media hier in mei 2021 onderzoek naar gedaan. Een deel van het onderzoek is ook in 2019 uitgevoerd waardoor het mogelijk is om een vergelijking te maken en trends in kaart te brengen. Twee derde van de Nederlanders heeft interesse in duurzaamheid en vindt dit ook belangrijk. De interesse en het belang zijn iets afgenomen ten opzichte van 2019. Een groot deel van de Nederlanders is bereid om hun levensstijl aan te passen voor een duurzamer bestaan, maar liefst 87% geeft aan dit al gedaan te hebben of dit te gaan doen. 59% is bereid meer te betalen voor duurzame producten of diensten.

Men is ook meer duurzame producten gaan gebruiken t.o.v. 2019. Opvallend is dat vrouwen op alle vlakken hoger scoren bij het nastreven van een duurzame levensstijl dan mannen, behalve bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid blijft een belangrijk thema: met het oog op de toekomst zegt 80% dat duurzaamheid de komende jaren nog belangrijker zal worden.

Download de infographic van het onderzoek (pdf) met alle resultaten