In veel landen wint duurzaamheid ook aan belang in de verfmarkt, een markt die inherent verbonden is met chemicaliën. Daarom heeft USP Marketing Consultancy deze duurzaamheidstrend in de gaten gehouden voor de Painter Insight Monitor. De resultaten van de Painter Insight Monitor 2019, waarvoor professionele schilders uit acht Europese landen werden geïnterviewd, laten zien dat de trend naar duurzaamheid en de vraag naar duurzame producten per land sterk verschilt. Nederlandse consumenten en schilders zijn het minst begaan met duurzaamheid

Duurzaamheid is een hot topic in de samenleving als geheel en heeft een grote invloed op de ontwikkelingen in de economie als geheel. De druk van bovenaf om duurzamere en milieuvriendelijkere opties te eisen is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de regeringen die het Klimaatverdrag van Parijs ondertekenden. Ondertussen zorgt het algemene bewustzijn ervoor dat er een toename van verantwoord consumentisme, een bottom-up vraag naar duurzamere producten en opties, een sentiment dat er zelfs toe leidt dat mensen opstaan en deelnemen aan belangrijke demonstraties voor een betere, groenere en duurzamere toekomst.

Ontwikkeling duurzaamheid

Deze trend in de richting van duurzaamheid was al eerder zichtbaar in veel sectoren, waaronder de bouwsector, maar is tijdens de crisisjaren een beetje weggekwijnd. Na de financiële crisis, toen de economie sterker werd en de consumentenbudgetten groeiden, werd duurzaamheid weer belangrijker. Nu, bij het ontwerpen van gebouwen en het kiezen van materialen, wordt duurzaamheid een steeds belangrijkere factor in de bouwmarkt.

Verfmarkt

In veel landen wint duurzaamheid ook aan belang in de verfmarkt, een markt die inherent verbonden is met chemicaliën. Daarom heeft USP Marketing Consultancy deze duurzaamheidstrend in de gaten gehouden voor de Painter Insight Monitor. De resultaten van de Painter Insight Monitor 2019, waarvoor professionele schilders uit acht Europese landen werden geïnterviewd, laten zien dat de trend naar duurzaamheid en de vraag naar duurzame producten per land sterk verschilt.

Zoals uit de afbeelding blijkt, vraagt een meerderheid van de klanten aan professionele schilders om milieuvriendelijke verfproducten te gebruiken in vijf van de acht Europese landen die bij ons onderzoek betrokken zijn, namelijk in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Italië. Toen we aan schilders vroegen of zij aandacht besteden aan de milieukeurmerken van verfproducten, vielen dezelfde vijf landen op. Vergelijkbare resultaten werden gezien bij het stellen van meer specifieke vragen, bijvoorbeeld over het gebruik van oplosmiddelvrije of conserveringsvrije verf. Ook hier geldt dat de grotere vraag van klanten naar deze duurzamere producten samenhangt met het feit dat schilders meer aandacht besteden aan het gebruik ervan. Dit geeft een duidelijk beeld van de grote vraag van klanten naar duurzame producten, waardoor schilders meer aandacht besteden aan eco-labels, meer gebruik maken van oplosmiddelvrije verf en meer nadruk leggen op duurzaamheid als geheel.

Lage vraag naar milieu vriendelijke verfproducten

Wat opvalt op het gebied van duurzaamheid is de drie landen waar de vraag naar milieuvriendelijke verfproducten lager is. In België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is de vraag naar milieuvriendelijke verven blijkbaar niet zo hoog, waardoor schilders in dezelfde drie landen, vooral in Nederland, minder aandacht besteden aan milieukeuren. Als we ons richten op het gebruik van meer specifieke producten zoals oplosmiddelvrije en conserveringsvrije verf, lijkt het erop dat de Nederlandse klanten niet erg veeleisend zijn, maar dat de Nederlandse schilders juist het initiatief nemen en meer aandacht besteden.

Painter Insight Monitor 2019

Ondanks deze inspanningen, en gezien de algemene opkomst van verantwoord consumentisme en aandacht voor duurzaamheid, kan niet worden ontkend dat Nederlandse consumenten en schilders achterblijven bij de rest van de Europese landen en zich minder zorgen lijken te maken, terwijl Frankrijk vooroploopt. Voor meer landspecifiek inzicht in de trendontwikkelingen in de verfmarkt verwijst USP Marketing Consultancy u naar de Painter Insight Monitor 2019.