Nederland is in de nieuwe (2021) editie van The Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) van Solability gestegen naar een 20ste plaats (2020: 25ste en 2019: 29ste). De GSCI meet het concurrentievermogen van landen op basis van 131 meetbare, kwantitatieve indicatoren afkomstig van betrouwbare bronnen, zoals de Wereldbank, het IMF en verschillende VN-agentschappen. De 127 indicatoren zijn gegroepeerd in 5 subindexen: natuurlijk kapitaal, hulpbronnenefficiëntie en intensiteit, intellectueel kapitaal, efficiëntie van bestuur en sociale cohesie. Op de deelindices ‘Natuurlijk kapitaal’ en ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ scoort Nederland slecht met respectievelijk plaats 103 en 71. 

De Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) wordt sinds 2012 jaarlijks gepubliceerd en is de meest uitgebreide ranglijst van landen die momenteel beschikbaar is.

 • Natuurlijk Kapitaal: de gegeven natuurlijke omgeving, inclusief de beschikbaarheid van hulpbronnen, en de mate van uitputting van die hulpbronnen.
 • Sociaal kapitaal: gezondheid, veiligheid, vrijheid, gelijkheid en tevredenheid met het leven binnen een land.
 • Efficiëntie en intensiteit van hulpbronnen: de efficiëntie van het gebruik van beschikbare hulpbronnen als een maatstaf voor het operationele concurrentievermogen in een wereld met beperkte hulpbronnen.
 • Intellectueel kapitaal en innovatie: het vermogen om welvaart en banen te genereren door middel van innovatie en industrieën met toegevoegde waarde in de geglobaliseerde markten
 • Efficiënt bestuur (governance): resultaten van kernthema’s en investeringen – infrastructuur, markt- en werkgelegenheidsstructuur, het bieden van een kader voor duurzame en duurzame welvaartsgeneratie

Belangrijkste resultaten

 • Scandinavië blijft bovenaan de GSCI: Zweden voert de Sustainable Competitiveness Index aan, op de voet gevolgd door Denemarken, IJsland en Finland, terwijl Noorwegen op de 9e plaats staat
 • De top 20 wordt gedomineerd door Noord-Europese landen, waaronder de Baltische staten
 • Van de twintig beste landen is er maar één niet Europees – Nieuw-Zeeland op 11
 • Het VK staat op 15, Duitsland 22
 • De grootste economie ter wereld, de VS, staat op de 32e plaats. De VS scoort bijzonder laag op het gebied van hulpbronnenefficiëntie, maar ook op sociaal kapitaal, wat in de toekomst mogelijk de mondiale status van de VS ondermijnt
 • Van de grote opkomende economieën (BRIC’s) staat China op de 37e plaats, Brazilië op 49, Rusland op 51 en India op 130.
 • Sommige van de minst ontwikkelde landen hebben een aanzienlijk hogere GSCI-ranglijst dan hun BBP doet vermoeden (bijv. Nepal, Guyana, Laos, Belize, …), namelijk dankzij een hoge score in de Natural Capital Index
 • Aziatische landen (Zuid-Korea, Japan, Singapore en China) leiden de Intellectual Capital Index – het fundament van innovatie. Het bereiken van duurzame welvaart in deze landen kan echter in het gedrang komen door beperkingen op het gebied van natuurlijk kapitaal en de huidige lage hulpbronnenefficiëntie
 • De ranglijst van de Social Capital Index wordt aangevoerd door Noord-Europese (Scandinavische) landen, wat aangeeft dat sociale cohesie het resultaat is van economische groei in combinatie met een landelijke sociale consensus
 • Bij ratings van staatsobligaties wordt geen rekening gehouden met de onderliggende duurzaamheidsfactoren; ze beschrijven alleen symptomen, geen oorzaken. Het is hoog tijd dat kredietratings rekening houden met de basis van duurzame welvaart, omdat kredietratings van overheden de risico’s van beleggers niet volledig weerspiegelen.

SolAbility is een Zwitsers-Koreaanse denktank met een succesvolle geschiedenis in sustainable management implementatie en maker van 3 DJSI World Industry Leaders – en ESG-onderzoek.

De top 25