MVO Nederland lanceerde op Duurzame Dinsdag een position paper over de circulaire economie als motor van het Nederlandse verdienvermogen. Dit doet het bedrijvennetwerk in samenwerking met Holland Circular Hotspot, Het Groene Brein en de Natuur en Milieu Federaties. De paper bevat aanbevelingen voor de nieuwe regering om de transitie naar de nieuwe, circulaire economie zodanig te versnellen dat deze bijdraagt aan het verdienvermogen van ons land. MVO Nederland overhandigde de paper aan Tweede Kamerleden tijdens Duurzame Dinsdag, de jaarlijkse Prinsjesdag van de Duurzaamheid.

D66, VVD en de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwamen eerder al met ideeën voor het circulaire economie-beleid in de volgende regeerperiode. Denk aan het meerekenen van milieuschade in de verkoopprijs en betere ondersteuning van ondernemers bij de transitie. In het position paper staan drie voorstellen om deze ideeën verder uit te werken:

1.       stel kaders en doelen. En los problemen zoals de bouwopgave, stikstofcrisis, circulaire economie en CO2-reductie integraal op;
2.       maak circulair ondernemen concurrerend via echte prijzen, stimuleer ondernemers en creëer een grotere markt voor circulaire diensten en producten met de overheid als launching customer;
3.       ondersteun circulaire ondernemers met regionale innovatiehubs, concrete exportkansen en financiering van duurzame businessmodellen.

“Het Duurzame Dinsdag-koffertje zit vol circulaire ideeën. Dat geeft aan dat ondernemers kansen zien. Om de transitie naar de circulaire economie te versnellen willen ondernemers die kansen grijpen. De Nederlandse overheid kan hen daarbij ondersteunen door de juiste randvoorwaarden te scheppen. De kabinetsformatie is een uitgelezen moment voor politieke partijen om afspraken te maken over het opschalen van het circulaire economie-beleid en die randvoorwaarden op te nemen in het regeerakkoord”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.