Teneinde zoveel mogelijk ondernemingen en (semi-)overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de ACC Award 2004, is de inzendtermijn verlengd tot 15 september a.s. Aanmelding staat open voor in Nederland gevestigde die een milieu- dan wel maatschappelijk verslag uitbrengen. Uitreiking van de ACC Award zal plaatsvinden op donderdag 18 november a.s., bij het Ministerie van Economische Zaken.