Afgelopen jaar heeft ISO 26000, de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, een periodieke evaluatie ondergaan. Op basis van de internationale reacties is besloten om de norm opnieuw te herbevestigen.

ISO 26000 is in 2010 gepubliceerd. Het doel van een periodieke evaluatie is om na te gaan of normen nog aansluiten bij de praktijk. Internationale belanghebbenden hebben in meerderheid aangegeven dat het document nog voldoende aansluit bij de praktijk.

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De richtlijn wordt gebruikt in verschillende sectoren en door zowel bedrijfsleven, als non-profit en overheid. Zelfverklaringen ISO 26000 zijn in te zien via het Publicatieplatform ISO 26000.

Frans voorstel ISO commissie

Naast de periodieke evaluatie liep ook een stemming over de oprichting van een ISO technische commissie (ISO/TC) voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onder deze commissie zou dan ook ISO 26000 vallen. Aangezien ISO 26000 is herbevestigd, zal er ook geen commissie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid worden opgericht.