Als eerste sector van Nederland laten de nationale infrabeheerders zien wat hun gezamenlijke positieve en negatieve impact op de maatschappij is. De acht infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, brengen op vijf thema’s in kaart waar hun sector de meeste impact heeft om een duurzaam Nederland te faciliteren en te versnellen. 

In de publicatie “Bloedvaten van de maatschappij, een kwalitatieve beschrijving van de waarde van infrastructuren” staat op welke manier de infrasector wil en kan bijdragen aan het duurzamer maken van de Nederlandse economie, en tegen welke dilemma’s de infrabeheerders aanlopen.

De publicatie werd vandaag gepresenteerd op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland in bijzijn van de bestuurders van de acht infrabedrijven Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet.

Voorwaarde voor duurzaam Nederland

Nederland verduurzamen lukt volgens de acht bedrijven in de coalitie alleen als de ondergrondse en bovengrondse infrastructuren dit faciliteren en waar mogelijk zelfs versnellen. Als bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk niet verzwaard wordt, kunnen zonneparken niet aangesloten worden of kan de overschakeling op elektrische auto´s vertraagd raken. Maar het verzwaren van netwerken gaat niet zonder forse investeringen, en dat levert dus dilemma´s op.

Meeste impact

De maatschappelijke waarde van infrastructuur is nog nauwelijks onderzocht, laat staan becijferd of gemonetariseerd. Alleen als er storingen zijn, wordt uitgerekend wat de schade is. Maar als alles normaal werkt, zoals vrijwel altijd het geval is, ontbreekt het inzicht in wat precies de maatschappelijke waarde is van elektriciteits-, transport-, gas- en datanetwerken.

Om beter te kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de maatschappij, heeft de coalitie Groene Netten op vijf cruciale thema’s in kaart gebracht waar de infrabedrijven grote impact hebben:

  • beschikbaarheid en toekomstbestendigheid
  • werkgelegenheid en kennisontwikkeling
  • natuur en leefomgeving
  • klimaat en energie
  • materiaalgebruik en circulariteit

De coalitie Groene Netten bestaat uit de nationale infrabeheerders Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. In samenwerking met MVO Nederland werken deze acht bedrijven sinds 2016 aan verschillende projecten om de infrastructuren in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Fotocredits: Skitterphoto