Aanleiding voor het gesprek met de cacaosector was de Groene Sint-actie door Oxfam Novib tijdens de Sinterklaasperiode in 2009. Met deze actie wilde Oxam Novib meer aandacht krijgen voor ‘eerlijke’ chocoladeletters, die op een eerlijke, duurzame manier zijn geproduceerd en waarvoor cacaoboeren een eerlijke prijs hebben gekregen. ‘

Honderd procent duurzaam
Volgens staatssecretaris Heemskerk moet de cacaosector zich inzetten voor duurzaamheid. ‘Ik vind dat we op termijn naar honderd procent duurzame cacao moeten.’ Hij geeft aan dat hij ook bij de producenten bereidheid tot actie merkt: ‘Grote bedrijven in de chocoladeproductie hebben gelukkig al dit soort streefcijfers (tot honderd procent in 2020). Mede door initiatieven als het cacaoprogramma van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) is de verwachting dat de hoeveelheid duurzaam geproduceerde cacao de komende jaren aanzienlijk zal stijgen. Met andere woorden, de betrokkenheid van het bedrijfsleven, samen met organisaties als Oxfam Novib, is bemoedigend en zal leiden tot meer duurzame cacao.

Intentieverklaring
Tijdens het gesprek op het ministerie hebben de aanwezigen afgesproken om tot een breed gedragen intentieverklaring te komen met ambitieuze én realisitsche duurzaamheidsdoelstellingen voor de sector. Het streven is om deze op 4 maart 2010 te ondertekenen. Op die manier wil de sector gaan werken aan beschikbare, betrouware en betaalbare duurzame cacao.