De grote techbedrijven Samsung, Huawei en Amazon doen bar weinig om hun milieu-impact te verkleinen, dat blijkt uit de nieuwste editie van Greenpeace’s Groene Elektronica Gids. Fairphone en Apple doen het stukken beter. Greenpeace legde 17 wereldwijd opererende techbedrijven langs de groene meetlat. En checkte hun duurzaamheidsambities en -prestaties.
Hierbij werd gekeken naar 3 aspecten;
  1. Het verminderen van CO2-uitstoot, door het gebruik van schone energie.
  2. De mogelijkheid om de producten te repareren en te upgraden, zodat de apparaten langer meegaan.
  3. Het terugdringen van gevaarlijke chemicaliën.

“Techbedrijven claimen voorlopers te zijn op innovatie, maar ondertussen blijven de meeste ouderwets het milieu vervuilen. In plaats van klimaatverandering te veroorzaken, moeten juist IT-bedrijven de weg vooruit laten zien.”, aldus Greenpeace campagneleider Kim Schoppink.

Groenste smartphone

Fairphone is de groenste keuze voor een smartphone. Op de voet gevolgd door Apple. Samsung, de grootste producent van smartphones, leunt in zijn productieproces nog zwaar op fossiele brandstoffen. Het bedrijf gebruikte in 2016 meer dan 16.000 GWh energie. Dat is net zoveel als het stroomverbruik van 5,3 miljoen huishoudens in een jaar. Slechts 1% van de energie die Samsung gebruikt komt uit schone bronnen.

Opvallendste zaken?

Veel IT-bedrijven zijn al aan de slag gegaan met het vergroenen van hun eigen energieverbruik.
Onder andere Apple, Google en Facebook laten steeds meer van hun datacentra op schone energie draaien. Maar het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot vindt tijdens de productie van de elektronische apparatuur plaats. En daar doen veel bedrijven nauwelijks iets aan. Apple heeft als enige bedrijf toegezegd dat het ook 100% duurzame energie gaat gebruiken voor zijn productieketen.

Veel elektronische apparaten zijn niet ontworpen om gemakkelijk te repareren of om lang mee te gaan. Apple, Microsoft en Samsung gaan zelfs de verkeerde richting op wat betreft de duurzaamheid van het ontwerp. Hun nieuwe modellen zijn steeds lastiger te repareren of te upgraden. Kim Schoppink: “Daarmee stimuleren de bedrijven de wegwerpcultuur die zorgt voor veel afval en grondstoffen verspilling. Zelfs als je zou willen dat je telefoon langer meegaat, wordt dit je onmogelijk gemaakt. HP, Dell en Fairphone laten gelukkig zien dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld telefoons en laptops te ontwerpen die te repareren zijn.”

Een ander probleem is het gebrek aan transparantie in de productieketen. De meeste bedrijven, waaronder Amazon, Google en de Chinese merken Huawei, Oppo, Vivo en Xiaomi geven geen enkele informatie over hun toeleveranciers. Op deze manier is er geen zicht op de milieu-impact van hun productieketen.

Greenpeace publiceerde de Groene Elektronica Gids van 2006 tot 2012 regelmatig. Dit zorgde ervoor dat techbedrijven minder gevaarlijke stoffen gebruikten en meer schone energie.. Maar de sector is nog lang niet duurzaam. Greenpeace daagt de techbedrijven daarom weer uit om hun voetafdruk op aarde te verminderen.

De techbedrijven gerankt op een rij op basis van drie criteria:

  1. Energie. Gebruikt het bedrijf schone energie, of stoot het veel broeikasgassen uit?
  2. Grondstofgebruik. Worden gerecyclede materialen gebruikt? Is het ontwerp duurzaam?
  3. Chemicaliën. Gebruikt het bedrijf schadelijke chemische stoffen in het product of tijdens het maken ervan?

Ranking techbedrijven op basis van klimaatimpact, grondstofgebruik en chemicaliën.

Het is zorgwekkend dat verschillende bedrijven, waaronder Amazon, Google en Huawei, niets los willen laten over hun toeleveranciers. Greenpeace roept de bedrijven op om transparant te zijn over hun productieketen. Dat is de eerste stap die nodig is om verbeteringen door te kunnen voeren voor het milieu. Om de ranking op te stellen is voornamelijk algemeen beschikbare informatie gebruikt, zoals rapporten voor aandeelhouders en MVO-verslagen.

Jouw apparaten en het klimaat

Sommige bedrijven zetten stappen in de goede richting om hun impact op het klimaat te verkleinen. Onder andere Google, Facebook en Apple hebben zichzelf tot doel gesteld om alle energie die ze zelf gebruiken uit schone energiebronnen te halen en ze zijn al een heel eind op weg om dat doel te halen. Apple is één van de weinige bedrijven die nog een stap verder gaat. Het bedrijf wil ook zijn hele productieketen op schone energie laten draaien.

Samsung daarentegen doet het niet best wat klimaat betreft. Het productiesysteem van de grootste producent van smartphones leunt nog zwaar op fossiele brandstoffen. Het bedrijf gebruikte in 2016 meer dan 16.000 GWh energie, dat is net zoveel als het stroomverbruik van ruim 5 miljoen huishoudens in een jaar. Hiervan is slechts 1% schone energie.

Gemaakt om te vervangen

Veel elektronische apparaten zijn niet ontworpen om eenvoudig gerepareerd te kunnen worden. Als een onderdeel stuk gaat, zit er vaak niets anders op dan een geheel nieuwe telefoon, laptop of e-reader te kopen. Deze wegwerpmentaliteit van techbedrijven is funest voor het milieu. Niet alleen veroorzaakt het een berg elektronisch afval, het laat ook de vraag naar grondstoffen stijgen en zorgt voor nieuwe CO2-uitstoot.

Met name Apple, Microsoft en Samsung ontwerpen producten die moeilijk te repareren of upgraden zijn. Met name Fairphone laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om bijvoorbeeld een telefoon te ontwerpen die te repareren of upgraden is.