Een van de redenen om duurzaam te ondernemen, is te willen bijdragen aan een leefbare planeet in de toekomst. Een waar de mensen in harmonie met alle flora en fauna leeft, zonder kostbare bronnen uit te putten. Vergeet echter ook je eigen toekomst als ondernemer niet. Met alle inspanningen van nu voor een beter milieu en klimaat, is het belangrijk dat je ook financieel onbezorgd van de toekomst kunt genieten. Op welke manieren kun je als ondernemer allemaal pensioen opbouwen?

Op deze drie manieren regel je pensioenopbouw

Binnen het huidige pensioenstelsel in ons land kun je als ondernemer op drie manieren pensioen opbouwen. Als ondernemer bouw je allereerst – net als medewerkers in loondienst – collectief pensioen op binnen de AOW. Ieder gewerkt jaar bouw je pensioenrechten op, en draag je hieraan bij via de inkomstenbelasting. De veranderende verhouding tussen werkenden en gepensioneerden zorgen er echter samen met de toenemende levensverwachting wel voor dat dit systeem onder druk komt te staan. Zelf zorgen voor een aanvullend pensioen wordt dus steeds belangrijker.

Ondernemers zijn niet aangesloten bij pensioenfondsen. Ze bouwen dus geen pensioen op via de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Gelukkig is er nog de derde pijler, waarbij je fiscaal aantrekkelijk aan pensioensparen kunt doen. Een gedeelte van je inkomsten (de jaarruimte) zet je nu opzij, waardoor je er nu geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Dat hoeft pas zodra je het geld laat uitkeren (en je waarschijnlijk in een lagere belastingschaal valt).

Tot slot is er nog de vierde pijler. Hierbij heb je alle vrijheid als het gaat om pensioen zelf opbouwen. Hoeveel wil en kun je sparen? En wanneer en waarvoor wil je het aanspreken? Je hebt zelf de regie volledig in handen. Wel kent deze spaarvorm enkele nadelen. Zo kan vermogen verdampen door een negatieve spaarrente en een hoge inflatie. Ook kun je te maken krijgen met de vermogensrendementsheffing.

Verplichte pensioenopbouw voor ondernemers

Na ruim een decennium lang onderhandelen werd er bijna drie jaar geleden een nieuw pensioenakkoord gepresenteerd. Het nieuwe stelsel zou transparanter en persoonlijker zijn. En beter aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Hoewel veel partijen enthousiast erover waren, gold dat niet voor het overgrote deel van de ondernemers. Zij zouden namelijk verplicht een deel van hun inkomsten als pensioen opzij moeten zetten. Het zij via een pensioenfonds, hetzij op een andere aantoonbare manier.

Hoe de precieze invulling van het stelsel (dat mogelijk in 2027 pas klaar is) voor ondernemers geregeld zal worden, zal nog moeten blijken. Toch is het verstandig als ondernemer niet op duidelijkheid erover te gaan wachten. Wil je fiscaal zo veel mogelijk voordeel hebben, dan is het belangrijk zo vroeg mogelijk met je pensioenopbouw te starten.