Wereldwijd groeit ons bewustzijn over duurzaamheid en de roep om actie klinkt steeds luider. Voor financials en accountants zijn er volop mogelijkheden om hun rol te pakken. Van energietransitie tot circulair businessmodel, het heeft allemaal impact op de financiële huishouding. Hoe kunnen zij bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie? Over deze thema’s ging het congres Planet Finance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA): de Dag van de Financial op 26 juni 2019.

Het congres ging over een nieuwe balans tussen planet, finance en economische activiteit. Waarom zien we groei altijd maar als vooruitgang? Gaan we van sustainability naar ‘thriveability’? En wat is het belang van transparantie, ook van niet-financiële informatie?

Op deze dag spraken de CFO’s van HAK en ENGIE over de rol van financials in de transitie naar een duurzame economie. Waarnaar kijkt een financier als Triodos Bank? Volstaat maatschappelijk verantwoord ondernemen nog wel, als bedrijven en werknemers steeds meer op zoek zijn naar betekenis?

Sprekers waren Kees Klomp (Purpose People), Hans Stegeman (Triodos), Karen Maas (hoogleraar Accounting & Sustainability), Lizet Friesen Leibbrandt (CFO HAK), Mike van der Weerd (CFO ENGIE Nederland), Leo Stevens (hoogleraar fiscale economie) en Fou-Kahn Tsang RA (voorzitter RvB Alfa Accountants en aanjager Groene Brigade van de NBA). Dagvoorzitter: Sofie van den Enk (Keuringsdienst van waarde).

Bekijk de videosamenvatting:

Of lees hier een uitgebreid verslag.