Boekbestelling ‘Van stille kracht tot stille macht’

200603241332133681Over de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van ondernemingen wordt al geruime tijd en met toenemende intensiteit gedebatteerd. De voornaamste deelnemers aan dit debat waren tot dusverre bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en overheden. Grote institutionele beleggers, waaronder de pensioenfondsen, bleven tot dusver wat op de achtergrond. Toch oefenen enkele vooraanstaande pensioenfondsen achter de schermen wel degelijk invloed uit.

De terughoudendheid van de pensioenfondsen is op het eerste gezicht begrijpelijk. Zij hebben primair als taak de ingelegde gelden zorgvuldig te beheren en zodoende de belangen van de begunstigden zo goed mogelijk te behartigen. Ook ethisch zijn zij daartoe verplicht. In toenemende mate wordt echter duidelijk dat de vereiste zorgvuldigheid evenwel geen vrijbrief is om zich afzijdig te houden van het debat over de maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden van de ondernemingen waarin zij investeren. Diverse pensioenfondsen zien dit in en nemen voetstaps, maar toch zeker merkbaar, initiatieven om met ondernemingen in gesprek te raken over corporate governance en over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van stille kracht tot stille macht beschrijft en analyseert de achtergronden van deze vorm van corporate shareholder engagement. Na een begripsuiteenzetting schetsen de auteurs zowel de praktijk als de financiële relevantie van de dialoog. De conclusies en aanbevelingen zijn van belang voor bestuurders en uitvoerders van pensioenregelingen met het oog op een duurzame toekomst.

De Auteurs
Prof.dr. Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de zorgvuldigheid en de verantwoordelijkheid van ondernemingen en beleggers in het omgaan met de belangen van stakeholders. Prof.dr. Rob Bauer is als hoogleraar Institutionele Beleggers verbonden aan de Universiteit Maastricht. Voor zijn publicaties over de financiële betekenis van duurzaam beleggen heeft hij tot twee keer toe de invloedrijke Moskowitz-prijs ontvangen.

De reeks Management & Ethiek behandelt uiteenlopende bedrijfsethische thema’s met als doel bestuurders 
en managers praktische ondersteuning te bieden. De reeks is ontstaan vanuit de strategische alliantie tussen 
het European Institute for Business Ethics, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit, en de afdeling Sustainability Solutions van PricewaterhouseCoopers.

Bestellen

U kunt de het boek Van stille kracht tot stille macht bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek Van stille kracht tot stille macht en betaal € 19,90 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.