Boekbestelling ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder’

polderTot op heden is de stand van zaken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland niet systematisch in kaart gebracht. Het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van MVO is van beperkte omvang. Bovendien gebeurt dit veelal vanuit één discipline of vanuit één perspectief.

Het bijzondere van dit boek is op de eerste plaats dat het een samenwerking is van economen, sociologen, filosofen en theologen. Samen beantwoorden zij de vragen: wat verstaan wij onder maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder en welke zijn de achterliggende principes?

De casussen zijn agrofood, gezondheidszorg, pensioenfondsen en biodiversiteit. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid de specifieke problematiek en de specifieke invulling van MVO in de verschillende sectoren te achterhalen, maar eveneens de gemeenschappelijke ervaring met MVO vast te stellen en lessen uit die verschillende MVO-praktijken te trekken.

Het boek wil vanuit een ‘human flourishing’ perspectief een bijdrage leveren aan het denken over MVO zowel in theoretisch als in praktisch opzicht.

Bestellen

Ja, ik bestel het boek Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder en betaal € 34,75 per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.