De duurzame lat voor bedrijven ligt hoog: voor het eerst sinds 2009 zeggen Nederlanders dat bedrijven méér maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben dan zijzelf. Bovendien is de groep die vindt dat bedrijven onvoldoende aan MVO doen, groter dan de groep die dat wel voldoende vindt. En als bedrijven te weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, dan vindt 59 procent dat de overheid dit wettelijk mag afdwingen.

Dit blijkt uit de achtste meting van de Maatschappelijk Imago Monitor (MIM), een onderzoek van adviesbureau This Is Why, uitgevoerd door Motivaction.

De Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) brengt het belang van het maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld. De MIM wordt sinds 2009 uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. De 8e meting vond plaats in februari 2017.

Het onderzoek laat onder andere zien in hoeverre de verwachting ten aanzien van het maatschappelijk gedrag van bedrijven verandert, welke onderwerpen men belangrijk vindt en hoe sterk het maatschappelijk imago van de grootste bedrijven van Nederland is.

Lees het volledige artikel