Duurzaamheid in de tuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en respect voor mens en milieu is in de toekomst misschien wel de ‘license to produce’. Anthura sluit zich dan ook aan bij Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Deelname FSI

Als expert in veredeling en productie van orchideeën en anthurium, is Anthura een innovatieve organisatie die zich niet alleen richt op een continue kwaliteitsverbetering en een veelzijdigheid aan raseigenschappen, maar Anthura richt zich ook op duurzame (productie)processen en producten. Ruim een jaar geleden is het MPS GAP certificaat toegekend aan onze anthurium productielocatie in Bleiswijk. Deelname aan FSI is een volgende stap.

Floriculture Sustainability Initiative

Met gezamenlijke inspanningen wil FSI werken aan verduurzaming van de sector en een gelijk speelveld creëren voor kwekers, groothandelaren en retailers. FSI verbindt internationale koplopers in de sierteeltketen, waaronder ketenpartners als Waterdrinker, Royal Lemkes Group, Ahold/Delhaize, WNF en IKEA.

Om een sector brede duurzaamheidstransitie tot stand te brengen, is het van belang om een samenwerking met andere bedrijven en/of instanties aan te gaan. Anthura committeert zich samen met de andere FSI leden om sociale, milieu- en economische knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

Met onze deelname aan FSI is Anthura de vertegenwoordiger van de grootste productgroepen (orchideeën en anthurium) in de sierteeltsector en dragen wij actief bij de verdere verduurzaming van de sector.

De sierteeltsector wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals watergebruik, arbeidsomstandigheden en het gebrek aan transparantie hierover in de supply chain.

Het lidmaatschap van FSI betekent eveneens deelname aan het 3-jarig project Chain Transparency 2.0.

Ambitie

FSI streeft er naar dat 90% van de – door FSI leden – in 2020 internationaal verhandelde bloemen en potplanten duurzaam geproduceerd is. Duurzaam betekent: goed voor de omgeving, mensen én bedrijven.