Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelden een methode om de CO2-voetafdruk van de productieketen van varkensvlees te meten. Het project – onderdeel van de Publiek Private Samenwerking (PPS) DATA-FAIR – laat zien hoe bestaande data & platforms kunnen worden gekoppeld, waardoor inzicht ontstaat in de duurzaamheidsprestaties in alle schakels van de keten, op basis van de werkelijke data. Deze methode wordt in de komende tijd omgezet in een applicatie, die een bijdrage kan leveren aan de verdere verlaging van de voetafdruk in de keten.

Duurzaamheid in de keten vormt een belangrijk thema. Relevante kenmerken voor consument en inkoper zijn onder meer dierenwelzijn en het milieu. Zo bouwt PPS-partner Vion aan vraaggestuurde ketens, waarin de uitwisseling van informatie over duurzaamheid in de hele keten een belangrijke rol speelt.

Vion zet een pilot op met een aantal geselecteerde varkensbedrijven en voerleveranciers om concrete ervaring op te doen met dataverzameling en de praktische implementatie van de CO₂-voetafdrukmethode. De methode is ontwikkeld in samenwerking met HAS Den Bosch, ZLTO en Vion en is conform internationale standaarden, zoals de ISO 14040, ISO 14044 en de Europese PEFCR standaard.

Over DATA-FAIR

De PPS DATA-FAIR leidt tot een meer op data gebaseerde agrifoodsector die het beheer van bedrijven en toeleveringsketens, transparantie en daarmee het consumentenvertrouwen kan verbeteren. Bedrijfsresultaten zullen verbeteren door betere (operationele) benchmarking. Door te voorkomen dat gegevens meerdere keren moeten worden ingevoerd, kunnen de administratieve lasten worden verminderd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een sterker Nederlands kennis- en technologiecomplex in de agrifoodsector.