Een grote groep mensen denkt bij het begrip duurzaamheid in eerste instantie aan zaken als het klimaat en het milieu. Niet zo vreemd gezien het woord duurzaamheid het vaakst gebruikt wordt in de context van energie en afval, of beter gezegd juist het voorkomen daarvan.

Misschien dat dit ook een deel van de reden is dat MVO, of CSR, de laatste jaren langzaam vervangen is door een nieuwe afkorting; ESG – Environmental, Social en Governance. Een term die veel duidelijker de drie pijlers van duurzaamheid weergeeft en doet denken aan de term ‘People, Planet, Profit (of Prosperity)’ die aan het begin van de eeuw nog veel gebruikt werd.

Inmiddels is het overgrote deel van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering en hebben producten zoal wegwerpmode en -plastic de reputatie gekregen die ze verdienen. Wellicht is dit de reden dan, met name jongeren, inmiddels de sociale aspecten van bedrijven belangrijker vinden dan het milieu.

We schreven recentelijk nog over een adviseur van het ESG-kernteam van een adviesbureau en haar pleidooi voor meer aandacht voor de ‘S’. Zij maakte duidelijk dat het vooroordeel dat veel leidinggevenden ten aanzien van de sociale aspecten van bedrijfsvoering hebben, namelijk dat het moeilijk te specificeren en kwantificeren zou zijn, veelal onterecht is. En dat de wijze waarop een bedrijf met zijn werknemers, klanten en de gemeenschap omgaat grote negatieve effecten op de waardering van een bedrijf kan hebben.

De ‘G’ van governance, of ‘goed bestuur’, dan wel het minst bekende en gewaardeerde aspect van duurzame bedrijfsvoering. Toch valt er wat voor te zeggen dat dit wellicht de belangrijkste pijler is. Duurzame invulling van goed bestuur betekent namelijk een langetermijnvisie waarin de ook de niet-financiële aspecten meegewogen worden in de besluitvorming. Voor ‘goed bestuur’ bestaat er al de Corporate Governance Code waar in ieder geval alle in Nederland beursgenoteerde bedrijven zich aan dienen te houden.

Maar hoe is dit alles van toepassing op bedrijven die (voornamelijk) online opereren?

Om bij governance te blijven, goed bestuur leidt tot vertrouwen wat zich vertaald in loyale klanten die terug zullen blijven komen. Maar er zijn vele zaken die bepalen of een bedrijf betrouwbaar is of niet, zoals we kunnen lezen op time2play.com voor wat betreft betrouwbare online casino’s. Betrouwbaarheid is hier gebaseerd op transparantie, veiligheid en zorg voor het welzijn van hun spelers in de vorm van een uitgebreid ‘verantwoord spelen’ beleid.

Hoewel betrouwbaarheid dus in eerste instantie bepaald wordt door goed bestuur, zien we hier ook hoe snel er een overlap is met de sociale aspecten in de vorm van zorg voor het welzijn van de klant.

Toch is de sociale kant van duurzaamheid over het algemeen meer gericht op het personeel en toeleveranciers van een bedrijf. Denk hierbij aan inclusiviteit, maar ook de arbeidsvoorwaarden. Zeker wanneer je zaken doet met een Amerikaans bedrijf, houdt er dan rekening mee dat zaken als werknemersorganisaties, vakbonden en ondernemingsraden verre van vanzelfsprekend zijn en regelmatig actief worden tegengewerkt.

Wat betreft het milieu toont recent onderzoek van MIT aan dat online spullen kopen in vergelijking met zelf naar een winkel gaan, in 75% van de gevallen de duurzamere optie is. Hoewel dit een Amerikaans onderzoek betreft waar afstanden groter zijn en auto’s veel minder zuinig, valt op hoe groot de impact van de extra verpakking is. Nu is karton natuurlijk prima te recyclen en biologisch afbreekbaar, toch laat dit zien hoeveel energie de productie ervan met zich meebrengt en hoe groot daarmee de impact op het milieu is.

Toch heeft e-commerce ook een donkere kant. Doordat een winkel slechts een klik van z’n concurrenten verwijderd is, is de concurrentie enorm groot. Doordat winkels precies dezelfde producten met dezelfde (garantie)voorwaarden leveren, is het enige manier waarop geconcurreerd kan worden de prijs, wat zich uit in lage lonen en hoge werkdruk. Hoewel veel mensen aangeven dat ze meer bereid zijn te betalen voor duurzamere producten, valt dit niet te rijmen met de populariteit van bedrijven als Amazon en BOL.com.

Wie duurzaam online wil winkelen doet er dus goed aan om wat onderzoek te doen èn een iets ruimer budget vrij te maken.

Tot slot zijn er sinds de pandemie veel bedrijven die strikt gesproken geen online bedrijven zijn, maar waarvan een groot deel van het personeel wel online thuis werkt. Thuiswerken heeft qua duurzaamheid een groot aantal voordelen, zo heeft 80% van de huishoudens groene stroom en worden er per persoon tientallen reiskilometers per dag bespaard. Daarnaast scheelt het thuiswerken verwarming, inrichting en schoonmaak van een groot en duur kantoorpand en ook zul je thuis sneller de restjes van de lunch in de koelkast bewaren om later op te eten.

Hoewel er dus specifieke situaties zijn waarin het niet zo is, zijn online bedrijven over het algemeen duurzamer dan de offline alternatieven.