KVA staat voor het Keurmerk Verantwoorde Affiliates en is een organisatie die is opgericht in de aanloop naar de nieuwe Wet Kansspelen op afstand. De casino-affiliates die zich bij deze organisatie hebben aangesloten, verplichten zichzelf om de code die is opgesteld, na te leven. Waar er in de wetgeving nog verschillende blinde vlekken zitten, gaat de KVA voor volledige transparantie en eerlijkheid op het gebied van online kansspelen. Laten we hier eens gaan kijken wat de KVA precies doet.

Het knelpunt

Zoals we hierboven al kort hebben kunnen lezen, heeft de KVA een code opgesteld die transparantie en eerlijkheid moet garanderen. De wet- en regelgeving zoals deze momenteel is opgestelde, verplicht online casino’s om zich aan een vijftal onderdelen te houden:

  • Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;
  • Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand;
  • Besluit Kansspelen op afstand;
  • Regeling Kansspelen op afstand;
  • Beleidsregels voor verantwoord spelen.

De online aanbieders van kansspelen moeten zelf zorgen dat zij aan deze onderdelen voldoen. Toch is dit erg lastig, aangezien er veel gebruik wordt gemaakt van affiliate marketing. Het is voor de online aanbieders enorm moeilijk om te zorgen dat ook de affiliate casino websites aan deze wet- en regelgeving kunnen voldoen.

De affiliate marketing websites moeten een eerlijke en objectieve mening kunnen geven over een website, maar het is dan weer niet de bedoeling dat er wervings- en reclameactiviteiten voor deze aanbieder worden verricht. Dit is weer in strijd met de wet- en regelgeving zoals hierboven genoemd.

Om ervoor te zorgen dat affiliate websites zich óók aan deze wet- en regelgeving houden, is het Keurmerk Verantwoorde Affiliates opgericht. Hierin wordt een code beschreven die een interpretatie is van de wet- en regelgeving. Het is daarmee inzichtelijk gemaakt hoe affiliates zich moeten gedragen om ervoor te zorgen dat de online aanbieders voldoen aan de wet- en regelgeving.

De code

Als online casino affiliate, zoals Echtgeldspeler.com, is het verplicht om je te houden aan de geboden zoals deze zijn opgesteld door de KVA. Hieronder hebben we de code in het kort toegelicht.

Bijdragen aan kanalisatie doelstellingen: illegaal aanbod

Er mogen alleen links geplaatst worden naar aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Er mogen geen wervende teksten geplaatst worden over aanbieders die (nog) geen vergunning hebben.

Verantwoordelijk gebruik van kanalen

De affiliate zal haar advertenties en uploads richten op de leeftijdscategorie 24+. Daarnaast moeten deze waarschuwen voor gokverslavingen, worden deze niet gericht op kwetsbare groepen en moet er een pagina over verantwoord gokken zijn ingericht.

Zorgvuldige en evenwichtige vormgeving en uitingen

Consumenten mogen niet worden overgehaald om deel te nemen aan kansspelen via taalgebruik of andere middelen. Daarnaast wordt gokken niet als oplossing gezien voor financiële problemen.

Voorkomen misleiding

Er is sprake van duidelijkheid en transparantie op de website in het aanprijzen van de diensten of producten van de aanbieder. Er wordt geen onrealistisch beeld geschetst van de online aanbieders.

Afstemming reclame op verslavingspreventie

Er moet te allen tijde voldoende informatie beschikbaar zijn over kansspelverslavingen. Daarnaast worden er tips gegeven om ‘Verantwoord Gokken’ mogelijk te maken. Ook wordt er voldoende informatie verschaft over het verkrijgen van hulp omtrent online gokken.