Vacature Afstudeerstage Duurzaamheid

  • Stageplaats
  • Lelystad

Triade Vitree

De afdeling Vastgoed, Facilitair en ICT gaat zich de komende jaren richten op een mooi aantal onderwerpen waarbij duurzaamheid onder andere centraal staat. Jij gaat binnen jouw afstudeerperiode onderzoek doen naar welke duurzaamheidsonderwerpen er zijn binnen de werkzaamheden van Triade Vitree. Na deze inventarisatie wordt van jou verwacht dat je een rapportage opstelt waarin een voorstel wordt gedaan hoe de verschillende duurzaamheidsaspecten te wegen én op basis van dat voorstel welke duurzaamheidsaspecten als eerste kunnen worden opgepakt door Triade Vitree. Jouw rapportage heeft een directe impact op onze toekomstvisie met betrekking tot duurzaamheid.

Ons idee hierbij is dat jij je gaat richten op de volgende werkzaamheden:

  • Inventarisatie van de duurzaamheidsaspecten binnen Triade Vitree;
  • Het inzichtelijk maken van de impact en risico’s binnen onze productie/zorgketen;
  • Opstellen van een toetsingskader op basis waarvan de aspecten kunnen worden geprioriteerd;
  • Tevens een voorstel voor monitoring en analyse van de effecten van aandacht voor duurzaamheid;
  • Op basis hiervan een voorstel welke duurzaamheidsaspecten als eerste dienen te worden opgepakt;
  • Dit alles gepresenteerd in de vorm van een duurzaamheidsplan
  • Volgen van duurzaamheidsontwikkelingen binnen de zorgsector.

Uiteraard staan wij open voor jouw ideeën en initiatieven tijdens jouw stage.

 

Meer informatie/solliciteren: www.triade-flevoland.nl.