Teamleider Green Office

  • Dienstverband
  • Utrecht

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht draagt in haar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering bij aan de duurzaamheidstransitie . Binnen de Sustainability Office is de Green Office het centrale punt van de Universiteit Utrecht waar studenten en medewerkers samenkomen om de universiteit te verduurzamen. Enerzijds informeert de Green Office de community over duurzaamheidsvraagstukken. Anderzijds nodigt de Green Office iedereen in haar community uit mee te denken een steentje bij te dragen aan verduurzaming van de UU.

De Green Office werkt met een vast team van studentmedewerkers aan langer lopende projecten en bottom-up initiatieven en vertaalt daarnaast ideeën uit de community in acties. De teamleider werkt samen met de communicatiemedewerker, gastvrouw en wisselende studentmedewerkers van de Green Office, de collegae van de Sustainability Office en tal van duurzaamheidsambassadeurs in de universiteit.

Wat ga je doen?
Je bent een vraagbaak voor de organisatie, bepaalt de koers van de Green Office en bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten die georganiseerd worden door de studentmedewerkers. Je stuurt het studententeam aan en zorgt ervoor dat ze hun werk goed kunnen uitvoeren. Je vormt de verbinding met de rest van de Sustainability Office en zorgt ervoor dat de projecten van de Green Office in lijn zijn met de duurzaamheidsplannen en strategie van Universiteit Utrecht.

Andere taken zijn:

  • ondersteunen, informeren en betrekken van de community om de universiteit te verduurzamen;
  • verbinden, faciliteren, en signaleren richting het bredere team van de Sustainability Office;
  • Green Teams (duurzaamheidswerkgroepen) faculteiten adviseren, verbinden en zorg dragen voor kennisuitwisseling;
  • aansturen van het Green Office studententeam, inclusief de bijbehorende sollicitatieprocedures;
  • selecteren van de meest geschikte projecten die door het team ten uitvoer kunnen worden gebracht en voortgang bewaken;
  • begroting opstellen en financiën van de Green Office bijhouden

Meer informatie/solliciteren: www.uu.nl.