Teamleider Circulaire Economie

 • Dienstverband
 • Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Ben jij een ervaren overheidsmanager met kennis van Circulaire Economie? En wil jij onderdeel zijn van een van de meest dynamische en vernieuwende afdelingen binnen de gemeente? Reageer nu!

De functie

Als teamleider circulaire economie geef je dagelijks ontwikkelingsgericht leiding aan circa 12 (strategisch) adviseurs, met elk hun eigen inhoudelijke vakkennis. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor de ambitie om waardeketens in Amsterdam meer circulair te maken. Een geweldige, vernieuwende opgave in onze dynamische stad!

Team Circulaire Economie is één van de 5 focusteams binnen de Afdeling Duurzaamheid. Het team versnelt de transitie naar een circulaire economie in de stad Amsterdam, door beleid en uitvoeringsagenda’s voor het tegengaan van verspilling, slim omgaan met schaarse grondstoffen en hergebruik van materialen. Het team richt zich op drie waardeketens: Voedsel en organische restromen, Consumptiegoederen en Gebouwde omgeving. We zoeken daarbij naar nieuwe kansen voor haven, industrie en bedrijfsleven in en om de stad.

Het team is op deze thema’s verantwoordelijk voor:

 • Het maken van beleid; met onze huidige beleidsinstrumenten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe instrumenten;
 • Het voeren van regie op het proces om het thema zo optimaal mogelijk te ontwikkelen;
 • Het operationaliseren van het proces en het toepasbaar maken voor de praktijk;
 • Verbinden van verschillende partijen in de stad; bijvoorbeeld het stimuleren van Amsterdammers en bedrijven om ook stappen te maken in de circulaire economie;
 • Het meenemen van inzichten uit een netwerk van betrokken directies, bedrijven, kennisinstellingen en andere focusteams binnen Duurzaamheid.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je bent verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil;
 • Je levert inhoudelijke inbreng in de strategische, complexere dossiers van een aandachtsgebied en onderhoudt contacten met de opdrachtgevers;
 • Je beweegt je makkelijk in het politieke krachtenveld en je bent bekend met bestuurlijke processen;
 • Je maakt de verbinding met andere beleidsdirecties om tot integrale beleidsontwikkeling en –uitvoering te komen;
 • Je bewaakt kwaliteit en vakinhoudelijke professionaliteit in de uitvoering;
 • Je adviseert over het beleid van het team;
 • Je vertaalt het beleid in gewenste output en producten;
 • Je stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten;
 • Je evalueert en corrigeert (bewaakt) de realisatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het team en van de projecten en programma’s die onder het team vallen;
 • Je bent zo nodig in staat zelf complexe inhoudelijk opgaven te trekken.

Daarnaast werk je aan teambuilding in je team, de doorontwikkeling van programma naar lijn, en bouw je mee aan de afdeling Duurzaamheid als geheel. Je team is deels een netwerkteam met andere directies binnen de Gemeente Amsterdam, wat je benut voor verdere verbinding met de organisatie en de stad. Je hebt aandacht voor de medewerkers en zorgt voor up-to-date vakontwikkeling binnen het team. Waar relevant zal je namens Ruimte en Duurzaamheid (R&D) zorgen voor een goede relatie met de wethouder en de rest van de gemeentelijke organisatie.

Meer informatie/solliciteren: www.amsterdam.nl.