Sustainability Officer

 • Dienstverband
 • Den Haag

NWB Bank

De NWB Bank zoekt een ondernemende sustainability officer die de bank helpt haar ambitie op het gebied van duurzaamheid naar een volgend niveau te tillen. Duurzaamheid is een van de pijlers van de strategie van de NWB Bank en een geïntegreerd onderdeel van haar kernprocessen. De NWB Bank wil als financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland een belangrijke schakel zijn in de forse transitie-opgave waar ons land voor staat. De bank positioneert zich daarbij als ‘duurzame waterbank’ en speelt met haar dienstverlening en producten in op de veranderende financieringsbehoefte van haar klanten.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector. Door met haar klanten mee te denken en hun financieringslasten laag te houden, draagt de bank bij aan een betaalbare verduurzaming van Nederland. De bank financiert met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Ook is de bank actief in de financiering van duurzame energie en publiek-private samenwerking. Door het efficiënt bundelen van de financieringsbehoefte van haar klanten trekt de bank, met behulp van haar AAA/Aaa-ratings, op een goedkope en duurzame manier geld aan op de internationale kapitaalmarkt. Met een balanstotaal van circa € 90 miljard staat de bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank. Tegelijkertijd is de NWB Bank met circa 70 medewerkers een compacte en efficiënte organisatie waar integriteit, kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel staan.

Het unieke karakter van de NWB Bank en de uitdagingen waar de bank, haar klanten en de financiële sector voor staan, maken dat de nieuwe functie van sustainability officer een sterk profiel vergt, waarin een aantal ervaringsgebieden samen komen. De ideale kandidaat heeft:

 • een goed inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zeker ook in de rol van de publieke sector hierin;
 • ervaring in, of affiniteit met, de bankwereld en kan zorgen voor aansluiting bij relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector;
 • en is in staat een bijdrage te leveren aan het vertalen van kansen voor verduurzaming in de publieke sector naar relatieontwikkeling en mogelijke transacties voor de bank, in het bijzonder in het domein ‘water’.

De kandidaat

 • heeft een stevige persoonlijkheid en is sterk in relatieontwikkeling en stakeholdermanagement;
 • is een teamspeler die zelfstandig en “hands-on” kan werken;
 • heeft gevoel voor beleidsmatige zaken en kan tegelijkertijd meedenken in het commerciële proces;
 • heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Verantwoordelijkheden

 • het uitbreiden en onderhouden van een bij de bank passend netwerk op het gebied van duurzaamheid (denk o.a. aan partijen/klantgroepen betrokken bij het Klimaatakkoord, Unie van Waterschappen en de Nederlandse Vereniging van Banken);
 • het monitoren en signaleren van voor de bank relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van (financiële) verslaglegging. Deze ontwikkelingen vertalen naar concrete adviezen, actiepunten en te ontwikkelen relaties;
 • ondersteunen van de afdeling public finance bij het versterken van de slagkracht en netwerkontwikkeling ten behoeve van de ondersteuning van de Nederlandse publieke sector bij haar duurzaamheidsopgave;
 • nauwe samenwerking met de afdeling treasury over communicatie en rapportages van Greenen Social Bonds, contact met Sustainability Rating Agencies;
 • bijdragen aan relevante bankbrede duurzaamheidsonderwerpen/rapportages, zoals het jaarverslag en de website;
 • secretaris van de CSR Committee.

Meer informatie/solliciteren: www.nwbbank.com.