Sustainability Manager

 • Dienstverband
 • Bunnik

Vrumona

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn speerpunten van Vrumona. Ze zijn onderdeel van onze missie Goed en Gezond drinken voor iedereen.

De duurzaamheidsmanager draagt proactief bij aan het bevorderen van de duurzaamheid en circulariteit van ons productie- en logistieke proces binnen Vrumona. Hij of zij volgt daarbij de externe duurzaamheidsontwikkelingen in de markt, is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van wetgeving en mogelijke implicaties hiervan op Vrumona en zorgt voor een goede vertaalslag naar de interne organisatie. Hij of zij werkt ook nauw samen met zowel (sustainability) collega’s van Heineken Nederland als Heineken Global. De duurzaamheidsmanager is de verbindende factor tussen Supply en Commercie en brengt de (toekomstige) behoeften vanuit klanten, consumenten, licentiepartners en overheid op het gebied van duurzaamheid samen met de mogelijkheden binnen Vrumona en onze externe partners.

Kerntaken:

 • Toetsen en doorvertalen van wet- en regelgeving en marktontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit (verpakkingen, koelingen, afvalinzameling, energieverbruik) naar werkbare toepassingen die zowel duurzaam als kostenefficiënt zijn voor Vrumona. Met name op het gebied van verpakken is er behoefte aan een goede (middel)lange termijn strategie.
 • Op proactieve wijze implementeren van duurzaamheidsprojecten door beïnvloeding en begeleiding van de relevante (interne) stakeholders.
 • Verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige rapportage (binnen de Heineken standaarden) op het gebied van duurzaamheid (denk hierbij aan CO2, water en waste reporting) ten einde de impact van de duurzaamheidstrategie op de business, de markt en de maatschappij inzichtelijk te maken.
 • Als ambassadeur van duurzaamheid/circulariteit binnen de organisatie anderen stimuleren, verbinden, inspireren en activeren om duurzaamheidsdoelen in hun taken te integreren. Dit doe je door:
  • aansprekende communicatiematerialen te ontwikkelen in samenwerking met communicatie
  • het ontwikkelen van een routekaart per afdeling, zodat medewerkers handvaten hebben in hoe ze bij kunnen dragen aan de Vrumona duurzaamheidsstrategie
  • het trainen van medewerkers, zodat zij de duurzaamheidsdoelen kunnen verweven in hun taken en functies.
 • Specifiek gericht op Commercie
  • proactief adviseren afdeling Commercie bij verduurzamen van ons portfolio en de promotie activiteiten richting klanten
  • bijdragen aan klantenpitches met onderscheidend en overtuigend verhaal op het gebied van duurzaamheid
  • trainen van sales teams in duurzaamheid en hen voorzien van handzame tools die duurzaamheidsimpact inzichtelijk maken
 • In algemene zin, nauw samenwerken met communicatie team om intern en extern veelvuldig en consequent te communiceren over duurzaamheidsinitiatieven

Meer informatie/solliciteren: careers.theheinekencompany.com.